Miejsce: sale Politechniki Świętokrzyskiej

Termin realizacji zadania: od listopada 2019 r. do grudnia.2022 r.


Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych technik i technologii obecnych na rynku, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

Szkolenia certyfikowane:

Autodesk Revit Architecture: szkolenie podstawowe (1 grupa × 12 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Autodesk Revit: Structure (1 grupa × 12 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Autodesk Revit: stopień II (1 grupa × 12 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Autodesk Revit: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych (1 grupa × 6 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Autodesk Advance Steel: stopień II (1 grupa × 6 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Autodesk Robot Structural Analysis: stopień I (1 grupa × 12 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Autodesk Robot Structural Analysis: stopień II – Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu (1 grupa × 6 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Autodesk Robot Structural Analysis: stopień II – Konstrukcje stalowe wg Eurokodu (1 grupa × 6 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Autodesk Robot Structural Analysis: stopień II – Dynamika i analiza nieliniowa (1 grupa × 6 osób × 16 h) – dla pracowników WBiA,

Kursy i szkolenia:

Zarządzanie, inteligentne sterowanie budynkami (1 grupa × 10 osób × 4 moduły (jednodniowe)) – dla pracowników WEAiI i WMiBM,

Pomiar długości i kąta, struktura geometryczna powierzchni, zarządzanie wyposażeniem pomiarowym w nowoczesnym laboratorium (1 grupa × 3 osoby × 10 dni) – dla pracowników WMiBM,

SolidWorks dla zaawansowanych, CAD (1 grupa × 2 osoby × 5 dni) – dla pracowników WMiBM,

Obsługa nowoczesnych maszyn realizujących przyrostowe technologie wytwarzania (DRUK 3D) (1 osoba × 5 dni) – dla pracownika WMiBM,

Statistica, Wyznaczanie niepewności pomiaru (1 grupa × 2 osoby × 1 dzień) – dla pracowników WMiBM,

Obsługa nowoczesnych maszyn realizujących przyrostowe technologie wytwarzania (DRUK 3D) - 2 (1 osoba × 5 dni) – dla pracownika WMiBM,

Kurs z języka angielskiego technicznego dla zaawansowanych (1 grupa × 4 osoby × 12 miesięcy) – dla pracowników WMiBM,

Stereologia i cyfrowa analiza obrazu (1 grupa × 5 osób × 4 dni) – dla pracowników WMiBM,

Badania nieniszczące metodą wizualną (VT1+2) (1 grupa × 2 osoby × 5 dni) – dla pracowników WMiBM,

Badania nieniszczące metodą penetracyjną PT1+PT2 (1 grupa × 3 osoby × 6 dni) – dla pracowników WMiBM,

Badania nieniszczące metodą magnetyczno proszkową MT1+MT2 (1 grupa × 3 osoby × 6 dni) – dla pracowników WMiBM,

Badania nieniszczące metodą radiograficzną RT1+RT2 (1 grupa × 3 osoby × 19 dni) – dla pracowników WMiBM,

Badania nieniszczące metodą ultradźwiękową UT1+UT2 (1 osoba × 24 dni) – dla pracownika WMiBM,

Badania nieniszczące metodą radiograficzną RT1+RT2 (1 grupa × 3 osoby × 19 dni) – dla pracowników WMiBM,

Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik - IWE/EWE (1 grupa × 3 osoby × 73 dni) – dla pracowników WMiBM,

ABAQUS w zakresie ABAQUS/Standard i ABAQUS/Explicit (1 grupa × 2 osoby × 3 dni) – dla pracowników WMiBM,

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych (1 osoba × 3 dni) – dla pracownika WMiBM,

Quality tools - narzędzia jakości (1 osoba × 2 dni) – dla pracownika WMiBM,

Programowanie i obsługa obrabiarek ze sterowaniem HEIDENHAIN (1 grupa × 3 osoby × 13 dni) – dla pracowników WMiBM,

Programowanie i obsługa obrabiarek ze sterowaniem FANUC (1 grupa × 3 osoby × 8 dni) – dla pracowników WMiBM,

Programowanie i obsługa programu EdgeCAM (1 grupa × 3 osoby × 5 dni) – dla pracowników WMiBM,

Programowanie i obsługa programu MasterCAM (1 grupa × 3 osoby × 5 dni) – dla pracowników WMiBM,

Programowanie i obsługa programu VoluMill (1 grupa × 3 osoby × 5 dni) – dla pracowników WMiBM,

Obsługa i programowanie wibrometru laserowego Polytec PSV-500 oraz obsługa kamer termowizyjnych FLIR (1 grupa × 2 osoby × 2 dni) – dla pracowników WMiBM,

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji kamery do zdjęć szybkich JAI SP-5000M-CXP2 oraz jej konfigurowanie (1 grupa × 2 osoby × 2 dni) – dla pracowników WMiBM,

Obsługa stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane (1 grupa × 3 osoby × 3 dni) – dla pracowników WMiBM,

Modelowanie systemów mechanicznych Simscape Multibody w MATLABie (1 grupa × 3 osoby × 1 dzień) – dla pracowników WMiBM,

Tworzenie interaktywnych aplikacji w MATLABie (1 grupa × 3 osoby × 1 dzień) – dla pracowników WMiBM,

Modeling Fracture and Failure with Abaqus (1 grupa × 3 osoby × 3 dni) – dla pracowników WMiBM,

UAVO VLOS (1 grupa × 3 osoby × 4 dni) – dla pracowników WMiBM,

UAVO BVLOS (1 grupa × 3 osoby × 5 dni) – dla pracowników WMiBM,

UAVO MTOM25 (1 grupa × 3 osoby × 1 dzień) – dla pracowników WMiBM.


Dokumenty do pobrania:

Wstępny kwestionariusz zgłoszeniowy