Miejsce: sale Politechniki Świętokrzyskiej
Termin realizacji zadania: od listopada 2019 r. do grudnia.2022 r


Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych, oczekiwanych przez pracodawców związanych z kierunkiem studiów poprzez:

Szkolenia certyfikowane:

Tecla Structures (6 grup × 12 osób × 24 h) – dla studentów WBiA,

Autodesk Revit Architecture: szkolenie podstawowe (12 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA,

W związku z rozpoczęciem naboru na szkolenie certyfikowane „Autodesk Revit Architecture – szkolenie podstawowe” w ramach Projektu, zapraszamy studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, do udziału w teście kompetencyjnym.

Test odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. (w środę) o godz. 16:00, w sali 103A.

Udział w teście jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Projektu.

Wyniki rekrutacji na edycje nr: 1 i 2

Autodesk Revit Structure: szkolenie podstawowe (12 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA,

W związku z rozpoczęciem naboru na szkolenie certyfikowane „Autodesk Revit Structure – szkolenie podstawowe” w ramach Projektu, zapraszamy studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, do udziału w teście kompetencyjnym.

Test odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. (w środę) o godz. 16:00, w sali 103A.

Udział w teście jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Projektu.

Wyniki rekrutacji na edycje nr: 1 i 2

Autodesk Revit Structure: stopień II (12 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA,

W związku z rozpoczęciem naboru na szkolenie certyfikowane „Autodesk Revit Structure – II stopień” w ramach Projektu, zapraszamy studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, do udziału w teście kompetencyjnym.

Z uwagi na sytuację epidemiczną test będzie przeprowadzony on-line. Jego organizatorem będzie koordynator wydziałowy – dr inż. Michał Szczecina (m.szczecina@tu.kielce.pl), do którego można się zwracać w sprawie szczegółów.

Udział w teście jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Projektu.

Wyniki rekrutacji na edycje nr: 1, 2 i 3

Autodesk Revit: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych (6 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA,

W związku z rozpoczęciem naboru na szkolenie certyfikowane „Autodesk Revit: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych” w ramach Projektu, zapraszamy studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, do udziału w teście kompetencyjnym.

Z uwagi na sytuację epidemiczną test będzie przeprowadzony on-line. Jego organizatorem będzie koordynator wydziałowy – dr inż. Michał Szczecina (m.szczecina@tu.kielce.pl), do którego można się zwracać w sprawie szczegółów.

Udział w teście jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Projektu.

Wyniki rekrutacji na edycje nr: 1 i 2

Autodesk Advance Steel: stopień I (6 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA,

W związku z rozpoczęciem naboru na szkolenie certyfikowane „Autodesk Advance Steel – I stopień” w ramach Projektu, zapraszamy studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, do udziału w teście kompetencyjnym.

Z uwagi na sytuację epidemiczną test będzie przeprowadzony on-line. Jego organizatorem będzie koordynator wydziałowy – dr inż. Michał Szczecina (m.szczecina@tu.kielce.pl), do którego można się zwracać w sprawie szczegółów.

Udział w teście jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Projektu.

Wyniki rekrutacji na edycje nr: 1 i 2

Autodesk Advance Steel: stopień II (6 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA,

W związku z rozpoczęciem naboru na szkolenie certyfikowane „Autodesk Advance Steel – II stopień” w ramach Projektu, zapraszamy studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, do udziału w teście kompetencyjnym.

Z uwagi na sytuację epidemiczną test będzie przeprowadzony on-line. Jego organizatorem będzie koordynator wydziałowy – dr inż. Michał Szczecina (m.szczecina@tu.kielce.pl), do którego można się zwracać w sprawie szczegółów.

Udział w teście jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Projektu.

Wyniki rekrutacji na edycję nr: 1

Autodesk Robot Structural Analysis: stopień I (6 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA,

Autodesk Robot Structural Analysis: stopień II - Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu (6 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA

W związku z rozpoczęciem naboru na szkolenie certyfikowane „Autodesk Robot Structural Analysis: stopień II – Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu” w ramach Projektu, zapraszamy studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, do udziału w teście kompetencyjnym.

Z uwagi na sytuację epidemiczną test będzie przeprowadzony on-line. Jego organizatorem będzie koordynator wydziałowy – dr inż. Michał Szczecina (m.szczecina@tu.kielce.pl), do którego można się zwracać w sprawie szczegółów.

Udział w teście jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Projektu.

Wyniki rekrutacji na edycje nr: 1 i 2

Autodesk Robot Structural Analysis: stopień II - Konstrukcje stalowe wg Eurokodu (6 grup × 12 osób × 16 h) – dla studentów WBiA

W związku z rozpoczęciem naboru na szkolenie certyfikowane „Autodesk Robot Structural Analysis: stopień II – Konstrukcje stalowe wg Eurokodu” w ramach Projektu, zapraszamy studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, do udziału w teście kompetencyjnym.

Z uwagi na sytuację epidemiczną test będzie przeprowadzony on-line. Jego organizatorem będzie koordynator wydziałowy – dr inż. Michał Szczecina (m.szczecina@tu.kielce.pl), do którego można się zwracać w sprawie szczegółów.

Udział w teście jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Projektu.

Wyniki rekrutacji na edycję nr: 1

Podstawy programowania i konfiguracji sterowników PLC I (1 grupa × 15 osób × 90 h) – dla studentów WMiBM,

Podstawy programowania i konfiguracji sterowników PLC II (1 grupa × 15 osób × 90 h) – dla studentów WMiBM;

Zajęcia warsztatowe:

warsztaty z zakresu „Kompetencji certyfikowanego przedsiębiorcy transportowego” (2 grupy × 20 osób × 50 h) – dla studentów WMiBM,

warsztaty z zakresu „Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie” (2 grupy × 10 osób × 60 h) – dla studentów WMiBM;

Dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej:

zadania praktyczne w zespołach projektowych z zakresu „Projektowania robotów mobilnych” (4 grupy × 4 osoby × 30 h) – dla studentów WEAiI,

04.11.2019 r.
W związku z rozpoczęciem naboru do uczestnictwa w realizacji zadań praktycznych w zespołach projektowych z zakresu „Projektowania robotów mobilnych”, zapraszamy zainteresowanych studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki do zapisywania się w Biurze Projektu. Rozpoczęcie zajęć jest planowane na przełom listopada i grudnia br.

zadania praktyczne w zespołach projektowych z zakresu „Projektowania robotów manipulacyjnych” (4 grupy × 4 osoby × 30 h) – dla studentów WEAiI;

04.11.2019 r.
W związku z rozpoczęciem naboru do uczestnictwa w realizacji zadań praktycznych w zespołach projektowych z zakresu „Projektowania robotów manipulacyjnych”, zapraszamy zainteresowanych studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki do zapisywania się w Biurze Projektu. Rozpoczęcie zajęć jest planowane na przełom listopada i grudnia br.

Wizyty studyjne w:

przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją cementu, prefabrykatów budowlanych i budową obiektów (3 grupy × 20 osób) – dla studentów WBiA,

studiach architektonicznych (3 grupy × 20 osób) – dla studentów WBiA;

Dodatkowe zajęcia z pracodawcami:

zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez pracodawców (3 grupy × 24 osoby × 10 h) – dla studentów WBiA.

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych:

warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych – wystąpień publicznych (12 grup × 8 osób × 16 h) – dla studentów WZiMK.


Ankietyzacja w ramach bilansu kompetencji studentów studiów stacjonarnych: