Od stycznia 2019 roku w ramach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej rozpoczynamy również KURSY SPECJALISTYCZNE dla starszych dzieci i młodzieży.

Jako pierwsze startuje LABORATORIUM PROGRAMOWANIA

Nowe technologie i programowanie to już nie tylko przyszłość, ale codzienność. Programowanie może być pasją, którą chcemy zarażać jak najwięcej młodych ludzi, ponieważ wierzymy, że nauka programowania rozwija nie tylko umiejętności cyfrowe, dające lepszy start w przyszłość, ale – co ważniejsze – pobudza wyobraźnię, rozwija umiejętności postrzegania i kreatywność, stymuluje rozwój logicznego myślenia, a tym samym analizy rozwiązywania problemów i działania bez ograniczeń.

Naszym celem nadrzędnym jest udostępnienie tej wiedzy młodym ludziom, poszerzanie ich horyzontów, dawanie przestrzeni do rozwoju kreatywności, a także nieustanne wspieranie uczniów w kreowaniu swojej własnej przyszłości. Uczestnicy, pod okiem fachowej kadry będą poznawać tajniki tworzenia własnych gier, programów i aplikacji, dowiedzą się, jak projektować grafiki i animacje, jak komputer wygląda od środka i jak można go okiełznać. Krok po kroku wchodząc w świat programowania i tego, co się z nim wiąże.

Na naszych kursach czas spędzony przed komputerem nie będzie stracony, ale dobrze i bezpiecznie wykorzystany, co w przyszłości z pewnością zaowocuje. To świetny pomysł na zajęcia pozaszkolne. Programowanie to inspirujące i satysfakcjonujące zajęcie, które staje się coraz częściej pomysłem na życie.

Kursant otrzymuje dyplom ukończenia kursu, ale w kolejnych latach ma możliwość podnoszenia kwalifikacji na coraz wyższych poziomach.

Uczestnikami kursów mogą być uczniowie od 12 lat, czyli uczniowie klasy VI, VII i VIII – Szkół Podstawowych oraz uczniowie Szkół Średnich.

 

Poniżej przedstawiamy wachlarz kursów, w ramach Laboratorium Programowania,
który sukcesywnie będzie rozszerzany.

 

1. BLOK INTERNETOWY

 • „Zaistnieć w sieci” – 1 stopień
  III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc
  1 grupa min. 5 os. – max. 10 os. (15 godzin – 5 spotkań, po 3 x 50 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTYzajęcia rozpoczną się od października 2020 r. – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostaną podane w terminie późniejszym

Sala zajęć: 310 – budynek „D”

Tworzenie stron internetowych (15h). HTML (od podstaw do nowości HTML5) wraz z elementami towarzyszącymi: JavaScriptem oraz językiem CSS, dzięki któremu możliwa będzie między innymi praca z obrazami oraz animacje.

Kurs prowadzi: dr inż. Adam Krechowicz

 

2. BLOK PROGRAMOWANIA

 • „Algorytm + implementacja = przepis na sukces” – 1 stopień
   III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc
  – 1 grupa min. 5 os. – max. 15 os.
  (15 godzin – 5 spotkań, po 3 x 50 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTYzajęcia rozpoczną się od października 2020 r. – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostaną podane w terminie późniejszym

Sala zajęć: 319 – budynek „D”

Wstęp do programowania w postaci schematów blokowych. Szukanie rozwiązań problemów matematycznych, logicznych, numerycznych i nie tylko. Opracowywanie schematów rozwiązań gotowych do implementacji, a przy okazji wyrobienie nawyku dokładności, jednoznaczności i przestrzegania zasad. Programowanie w języku C/C++ w oparciu o iterację i statyczne typy danych. Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności przez programowanie w oparciu o rekurencję i wskaźniki.

Kurs prowadzą: dr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Daniel Kaczmarski

 

 • „Nie ma jak obiekt” – 2 stopień
   III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc
  – 1 grupa min. 5 os. – max. 15 os. (15 godzin
  – 5 spotkań, po 3 x 50 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTYzajęcia rozpoczną się od października 2020 r. – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostaną podane w terminie późniejszym

Sala zajęć: 319 – budynek „D”

Kontynuacja kursu Algorytm + implementacja = przepis na sukces. Programowanie obiektowe w języku C++. Wiedza już zdobyta pozwoli na przejście do paradygmatu programowania obiektowego, z wykorzystaniem dziedziczenia i hermetyzacji.

Kurs prowadzą: dr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Daniel Kaczmarski

 

 • „Programowanie gier komputerowych” – 1 stopień
   III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc
  1 grupa min. 5 os. – max. 10 os.
  (15 godzin – 5 spotkań, po 3 x 50 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTYzajęcia rozpoczną się od października 2020 r. – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostaną podane w terminie późniejszym

Sala zajęć: 310 – budynek „D”

Wprowadzenie w fascynujący świat gier komputerowych. Nauka logicznego myślenia, rozwiązywania problemów. Pokazanie kompletnego procesu tworzenia gier od znalezienia pomysłu do zrealizowania go w jednym z najpopularniejszych silników do gier. Szczególnie dla miłośników gier, którzy nie zadowolą się jedynie samą grą, ale chcieliby zacząć tworzyć własne gry.

Kurs prowadzi: inż. Michał Sydoryk

 

 • „Java to nie zjawa” – 1 stopień
   III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc
  1 grupa min. 5 os. – max. 10 os. (15 godzin– 5 spotkań, po 3 x 50 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTYzajęcia rozpoczną się od października 2020 r. – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostaną podane w terminie późniejszym

Sala zajęć: 306 – budynek „D”

Podstawy dynamicznego, obiektowego języka programowania. Kurs programowania Java stworzony został z myślą o osobach, które rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem lub mają niewielkie doświadczenie z innym językiem programowania. Podstawowe i średniozaawansowane zagadnienia związane z programowaniem w języku Java, zasady tworzenia czytelnego kodu źródłowego, rozwiązywanie złożonych problemów algorytmicznych, korzystanie z popularnych narzędzi programistycznych dostępnych na rynku, samodzielna praca z kodem.

Kurs prowadzi: dr inż. Mariusz Bedla

 

 • „Błyśnij – czyli programowanie mikrokontrolerów” – 1 stopień
   III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc

  – 1 grupa min. 5 os. – max. 10 os. (15 godzin – 5 spotkań, po 3 x 50 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTY (dokładne daty spotkań zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy)

Sala zajęć:  2.29 – budynek „D”

Kurs programowania mikrokontrolerów w języku C z wykorzystaniem platformy sprzętowej ARDUINO. Celem kursu jest przybliżenie tajników programowania układów AVR oraz ARM w tym współpraca z urządzeniami peryferyjnymi, czujnikami wielkości analogowych.  Zakres tematyczny kursu:
–        budowa mikrokontrolera,
–        architektura platformy ARDUINO,
–        środowisko programistyczne,
–        język programowania.

Kurs prowadzi: dr inż. Jarosław Rolek

 

3. BLOK BAZODANOWY

 • „Porządki w swoich danych” – 1 stopień
   III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc

1 grupa min. 5 os. – max. 10 os. (15 godzin – 5 spotkań, po 3 x 50 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTYzajęcia rozpoczną się od października 2020 r. – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Sala zajęć: 306 – budynek „D”

Podstawy teorii baz danych, która pozwoli dobrze zaprojektować system bazodanowy. Podstawowe instrukcje języka SQL, umożliwiające zarówno tworzenie struktur bazodanowych (DDL), jak i pracę z danymi (DML). Tworzenie baz danych dla wybranego systemu bazodanowego.

Kurs prowadzi: dr inż. Mariusz Bedla

 

Rejestracja na kursy, jest możliwa do wyczerpania przewidywanej liczby uczestników
Nie zwlekaj! Liczba miejsc ograniczona!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Dodatkowa informacja:
Na podanego w formularzu maila zgłaszającego, powinien przyjść (w niedługim czasie po wysłaniu zgłoszenia), automatycznie wygenerowany formularz, zawierający wpisane przez Państwa dane. Świadczy to, o wpłynięciu danych zgłaszanego dziecka do bazy kursów DPŚk.
Zgłoszenie dziecka trafi z LISTY ZGŁOSZENIOWEJ na LISTĘ UCZESTNIKÓW w momencie zaksięgowania opłaty za kurs, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.
Formularz Rejestracyjny, należy wydrukować, podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego). Jeśli kursant jest pełnoletni może podpisać osobiście.

Komplet dokumentów, który należy dostarczyć do Biura DPŚk,
(osobiście lub pocztą) składa się z:
1) Formularza elektronicznego podpisanego własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego (kursanta w przypadku pełnoletności),
2) oświadczenia/zgody na samodzielny powrót dziecka po zajęciach do domu – w przypadku uczestników niepełnoletnich,
3) Potwierdzenie dokonania opłaty za kurs, na który wpłynęło zgłoszenie.

Powyższy komplet dokumentów uczestnika, należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu za pomocą poczty e-mail formularza elektronicznego zgłaszanego dziecka.
Adres:
Dziecięca Politechnika Świętokrzyska,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce.
(Budynek C, piętro II, pok. 2.10)

UWAGA!
Po dokonaniu zgłoszenia, proszę o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w wybranym kursie/kursach w kwocie 500 zł/ za kurs.
Jest to swego rodzaju gwarancja udziału dziecka w kursie.

Jest to całkowity koszt związany z udziałem dziecka w kursie w danej edycji.
Numer rachunku do wpłat: PL 45 1240 2092 9022 1102 0304 0009
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
(tytułem: DPŚk, opłata 500 zł – „NAZWA KURSU np. „ BAZY-1”, „HTML-1”, „HTML-2”, „Programowanie-1”, „OBIEKT-2”, „JAVA-1” lub „Mikrokontrolery-1”, imię, nazwisko i pesel uczestnika kursu)

 

Sprawdź również kursy  STUDIUM INŻYNIERII RYSUNKU 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.