Od maja 2019 roku w ramach Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej rozpoczynamy również KURSY SPECJALISTYCZNE z zakresu Studium Inżynierii Rysunku

Myślisz o zwodzie architekta lub projektanta? Architektura czy wzornictwo przemysłowe, a może prototypowanie czy grafika są Twoim marzeniem?
Nie przegap zapisów, które właśnie startują.
Nasze kursy są dla pasjonatów rysunku. Nie musisz mieć doświadczenia – rysować możesz zacząć już dziś.

To pierwsze w Kielcach warsztaty inżynierskie z tworzenia prototypów i modelowania 3D. Projektowanie i druk 3D to jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin nauki. Coraz częściej modele zaprojektowane w tej technologii wykorzystuje się w wielu branżach, a nawet w medycynie – a to tak naprawdę dopiero początek. Modelowanie i prototypowanie, jak również rysunek, to nie tylko doskonała zabawa, ale nauka rozwijająca:

  • wyobraźnię przestrzenną – poprzez wykorzystywanie narzędzi i programów 3D
  • projektowanie 3D – samodzielna praca, pozwoli na dokładne opanowanie oprogramowania i narzędzi pozwalającego a modelowanie 3D
  • druk 3D – możliwość poznania zaawansowanego sprzętu do drukowania w technologiach przyrostowych.
  • wiedza praktyczna – zagadnienia obecne zarówno w szkole jak i w życiu codziennym, będą inspiracją tematów zajęć
  • kreatywność – zadania realizowane podczas zajęć kłaść będą nacisk na otwarte myślenie i pomysłowość każdego z kursantów
  • stymulacja wyobraźni – poszerzenie świadomości nieograniczonych pokładów wyobraźni poprzez pokazywanie nietypowych rozwiązań.
  • analityczne myślenie – rozwijanie umiejętności sprzyjających rozwiązywaniu trudnych problemów w sposób prosty.

Dzięki naszym kursom rysunek to nie przeszkoda, ale wyjątkowa umiejętność. Program zajęć został tak przygotowany, aby poprzez zabawę nauczyć kursantów rysowania, projektowania i druku 3D. Sukcesywnie poszerzając umiejętności z zakresu zagadnień praktycznych, aż po samodzielne rysowanie i realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów. 

Naszym celem nadrzędnym jest udostępnienie tej wiedzy młodym ludziom, poszerzanie ich horyzontów, dawanie przestrzeni do rozwoju kreatywności, a także nieustanne wspieranie uczniów w kreowaniu swojej własnej przyszłości. 

Na naszych kursach czas spędzony przed komputerem nie będzie stracony, ale dobrze i bezpiecznie wykorzystany, co w przyszłości z pewnością zaowocuje. To świetny pomysł na zajęcia pozaszkolne. Projektowanie, to inspirujące i satysfakcjonujące zajęcie, które staje się coraz częściej pomysłem na życie.

Kursant otrzymuje dyplom ukończenia kursu, ale w kolejnych latach ma możliwość podnoszenia kwalifikacji na coraz wyższych poziomach.

Uczestnikami kursów mogą być uczniowie od 13 lat, czyli uczniowie klasy VII i VIII – Szkół Podstawowych oraz uczniowie Szkół Średnich.

 

Poniżej przedstawiamy wachlarz kursów, w ramach Studium Inżynierii Rysunku,
który sukcesywnie będzie rozszerzany.

 

1. Modelowanie i prototypowanie 3D” – 1 stopień
 III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc

grupa min. 5 os. – max. 10 os. (18 godzin lekcyjnych – 6 spotkań, po 3 x 45 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTY – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostaną podane w terminie późniejszym

Sala zajęć: 2.28 HD (hala budynku „D”, przejście przez budynek „D”, piętro I)

Każdy z uczestników projektuje zadane modele (coraz bardziej skomplikowane) i otrzymuje wydruk 3D z drukarki – jeśli zdąży się wydrukować – na zakończenie zajęć, jeśli nie będzie na to czasu – na kolejnych zajęciach. Kurs rozpocznie wprowadzenie do drukowania przestrzennego. Zapoznanie się z drukarkami 3D, materiałami wykorzystywanymi do druku 3D. Następnie każdy z kursantów przystąpi do projektowania zadanych figur geometrycznych – kostka do gry, podkładka, guzik, bączek do zabawy, aż po nakrętki i śruby z gwintem, zębatki, wirniki, …

Kurs prowadzi: dr inż. Józef Ciosmak

2. „Projektowanie przestrzenne w środowisku SOLIDWORKS” – 1 stopień
 III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc
grupa min. 5 os. – max. 9 os. (18 godzin – 6 spotkań, po 3 x 45 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTY – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostanie podana w terminie późniejszym

Sala zajęć: zostanie podana po zakończeniu rekrutacji

W ramach zajęć kursant poznaje podstawy geometrii rzutowej, wykonuje modele trójwymiarowe przedmiotów oraz potrafi wprowadzać zmiany w projektowanych modelach. W oparciu o podany przez prowadzącego detal wykonuje model, wybierając odpowiednie płaszczyzny przekroju wykonuje szkic. Samodzielnie modyfikuje modele wykorzystując płaszczyzny styczne, równoległe bądź prostopadłe względem wybranych powierzchni. Uczestnik kursu pozna rzutowanie prostokątne modelu na sześć rzutni, opracuje rysunek techniczny detalu na podstawie stworzonego modelu 3D. Efektem końcowym jest wykonanie modelu 3D z rysunku płaskiego. Kursant będzie potrafił opracować proste złożenie i wstawiać wiązania pomiędzy wymaganymi do złożenia komponentami.

Kurs prowadzi: dr inż. Marcin Graba

3. „Grafika komputerowa” – 1 stopień
 III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc
grupa min. 5 os. – max. 9 os. (18 godzin – 6 spotkań, po 3 x 45 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTY – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostanie podana w terminie późniejszym

Sala zajęć: zostanie podana po zakończeniu rekrutacji

Grafikę komputerową wykorzystuje się między innymi do tworzenia wszelkiego rodzaju publikacji, materiałów reklamowych czy retuszu zdjęć. Kurs grafiki komputerowej kierujemy do osób z zacięciem artystycznym, które lubią swoje pomysły przekształcać w konkretne projekty, którzy chcą się nauczyć poprawnie retuszować swoje zdjęcia. Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero wkraczają w świat grafiki. 

Kurs prowadzi: dr inż. Marcin Graba

4. Rysunek architektoniczny” – 1 stopień
 III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc

grupa min. 5 os. – max. 12 os. (18 godzin lekcyjnych – 6 spotkań, po 3 x 45 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTY – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostanie podana w terminie późniejszym

Sala zajęć: 3.21 – budynek „A”

Każdy z uczestników pozna wstępne zagadnienia z dziedziny rysunku odręcznego, wprowadzające do bardziej rozwiniętych tematów z dziedziny architektury jak architektura krajobrazu, projektowania wnętrz i wzornictwa przemysłowego, a także grafiki, rysunku postaci.
Na kursie rysunku uczymy od podstaw. Zdolności plastyczne kursanta są rozwijane systematycznie w trakcie trwania kursu. Dzięki temu kurs może rozpocząć każdy zainteresowany, bez względu na wstępne predyspozycje. Prowadzący udziela indywidualnej pomocy rysunkowej w każdym momencie zajęć. W ramach kursu rozwijana jest również umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi (m.in. ołówek i pisak). Umożliwia to dalszy rozwój artystyczny kursantów, jeśli podejmą decyzję o kontynuowaniu nauki podczas kolejnych edycji kursu, aż po aplikowanie do szkół/uczelni pod kątem kierunków artystycznych jak i architektonicznych. Zapraszamy na kurs również takie osoby, które zainteresowały się nauką rysunku wyłącznie hobbystycznie. Proces kształtowania sprawności rysunkowej przebiega u każdego odrębnie. Prowadzący dostosowuje swoją pomoc do bieżących osiągnięć kursanta. Z edycji na edycję będziemy tworzyć coraz bardziej wymagające zadania – nie ograniczając kursanta. Dzięki naszym kursom rysunek to nie przeszkoda, ale wyjątkowa umiejętność. …

Kurs prowadzi: dr hab. inż. arch. Dariusz Piotrowicz, prof. PŚk

5. Rysunek architektoniczny” – 2 stopień
 III edycja – REKRUTACJA TRWA – do wyczerpania przewidywanej ilości miejsc

grupa min. 5 os. – max. 12 os. (18 godzin lekcyjnych – 6 spotkań, po 3 x 45 min.) – koszt 500 zł.

Terminy zajęć: SOBOTY – dokładne terminy zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji – w momencie skompletowania grupy.

Godzina zajęć: zostanie podana w terminie późniejszym

Sala zajęć: 3.21 – budynek „A”

Kurs dla uczestników, którzy ukończyli Rysunek architektoniczny” – 1 stopień.
Kurs daje możliwość podnoszenia i rozwijania swoich umiejętności. …

Kurs prowadzi: dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚk

 

Rejestracja na kursy, jest możliwa do wyczerpania przewidywanej liczby uczestników
Nie zwlekaj!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Dodatkowa informacja:
Na podanego w formularzu maila zgłaszającego, powinien przyjść (w niedługim czasie po wysłaniu zgłoszenia), automatycznie wygenerowany formularz, zawierający wpisane przez Państwa dane. Świadczy to, o wpłynięciu danych zgłaszanego dziecka do bazy kursów DPŚk.
Zgłoszenie dziecka trafi z LISTY ZGŁOSZENIOWEJ na LISTĘ UCZESTNIKÓW w momencie zaksięgowania opłaty za kurs, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.
Formularz Rejestracyjny, należy wydrukować, podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego). Jeśli kursant jest pełnoletni może podpisać osobiście.

Komplet dokumentów, który należy dostarczyć do Biura DPŚk,
(osobiście lub pocztą) składa się z:
1) Formularza elektronicznego podpisanego własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego (kursanta w przypadku pełnoletności),
2) oświadczenia/zgody na samodzielny powrót dziecka po zajęciach do domu – w przypadku uczestników niepełnoletnich,
3) Potwierdzenie dokonania opłaty za kurs, na który wpłynęło zgłoszenie.

Powyższy komplet dokumentów uczestnika, należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu za pomocą poczty e-mail formularza elektronicznego zgłaszanego dziecka.
Adres:
Dziecięca Politechnika Świętokrzyska,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce.
(Budynek C, piętro II, pok. 2.10)

UWAGA!
Po dokonaniu zgłoszenia, proszę o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w wybranym kursie/kursach w kwocie 500 zł/ za kurs.
Jest to swego rodzaju gwarancja udziału dziecka w kursie.

Jest to całkowity koszt związany z udziałem dziecka w kursie w danej edycji.
Numer rachunku do wpłat: PL 45 1240 2092 9022 1102 0304 0009
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

(tytułem: DPŚk, opłata 500 zł – „NAZWA KURSU np. „ 3D-1”, „RYSUNEK-1”, „RYSUNEK-2″,”SOLIDWORKS-1”, „GRAFIKA-1”, imię, nazwisko i pesel uczestnika kursu)

 

Sprawdź również kursy  LABORATORIUM PROGRAMOWANIA

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.