Świętokrzyskie – jaka przyszłość?

Świętokrzyskie – jaka przyszłość?

Głos naukowców w debacie o przyszłości gospodarczej regionu. „Świętokrzyskie – jaka przyszłość” – wielka gospodarcza konferencja, ma odpowiedzieć na pytanie co zrobić by nasze województwo szybciej się rozwijało. Jednym z kół zamachowych gospodarki ma stać się przemysł obronny. To szansa dla uczelni wyższych, które postawią na współprace z firmami działającymi w Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Politechnika Świętokrzyska ma na swoim koncie projekty realizowane wspólnie z MESKO ze Skarżyska-Kamiennej. Naukowcy pracowali w ośrodku badawczo-rozwojowym fabryki, w której powstają rakiety przeciwlotnicze Grom. Teraz władze uczelni chcą stworzyć Centrum Badania Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych. Bezzałogowce to przyszłość sił zbrojnych – tłumaczy Zbigniew Koruba, prorektor do spraw badań naukowych i współpracy z przemysłem. W debacie wziął też udział prof. Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki. Mówił o roli jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Bo dobra edukacja to pełny rozwój uczelni i wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne by odnaleźć się w zmiennym i konkurencyjnym rynku pracy.