Wsparcie dla Ukrainy

Wsparcie dla Ukrainy

Wydział Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki Wraz ze Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód zainicjował akcję wsparcia Ukrainy poprzez zbiórkę pomocy materialnej, które trafią do Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach, a stamtąd do rodzin przyjętych w naszym województwie oraz bezpośrednio do Ukrainy.