Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Organizacja i promocja na forum krajowym i zagranicznym VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca oraz zgłoszonych rozwiązań
– zadane finansowane w ramach umowy 962/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę

RCO 10/18 – Kielce, 9.02.2018r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Organizacja podróży i pobytu Laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student- Wynalazca podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zapewnienie noclegów na terenie Genewy dla 7 osób w dniach 10-15.04.2018r. w hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym, wraz ze śniadaniem, w pokojach jednoosobowych z dostępem do Internetu. Hotel powinien być w odległości nie większej niż 10 km od miejsca Międzynarodowej Wystawy w Genewie oraz w sąsiedztwie przystanków komunikacji publicznej, którą można dojechać do miejsca wystawy.

2. Bezpośredni transport lotniczy dla 7 osób z Warszawy do Genewy w dniu 10.04.2018r. oraz z Genewy do Warszawy w dniu 15.04.2018r.

3. Transport eksponatów, urządzeń i materiałów niezbędnych do prezentacji wynalazków na trasie Kielce-Genewa oraz Genewa-Kielce w następujących terminach:
– Przyjazd do Genewy – w dniu 10.04.2018r. o godz. 15:00
– Wyjazd z Genewy – w dniu 15.04.2018r. o godz. 17:00

4. Ubezpieczenie eksponatów na czas podróży i prezentacji na wystawie na łączną kwotę 30 000 PLN

5. Ubezpieczenie 7 uczestników wyjazdu do Genewy na czas podróży i pobytu w Genewie.

6. Diety dla 5 osób na czas pobytu w Genewie (5 dni), wypłacone przez Zleceniobiorcę, w wysokości 70-88CHF.
Prosimy o osobną wycenę poszczególnych punktów przedmiotu zamówienia.
Oferty cenowe na wykonanie wyżej wymienionej usługi można przesyłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce
lub złożyć osobiście:
Politechnika Świętokrzyska, Budynek B, parter, pokój nr 17A
do dnia 26 lutego 2017 r. do godz. 10:00

Osoby do kontaktu:
Bożena Kaczmarska tel. 41 34 24 486 e-mail: bozena.kaczmarska@tu.kielce.pl
Małgorzata Kita tel. 41 34 24 358 e-mail: mchechelska@tu.kielce.pl

Zatwierdził:
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska


Informacja o wyborze oferty dotyczącej organizacji podróży i pobytu Laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie.

Zamawiający informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy organizacji podróży i pobytu Laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie i jest to Biuro Podróży Polka Travel – M. Szura Spółka Jawną z ceną brutto 56 100,00 PLN.