Centrum Przyszłości

Centrum Przyszłości

To ma być prawdziwe centrum naukowo-badawcze na miarę przyszłości. Naukowcy i przedsiębiorcy dzięki realizacji projektu CENWIS otrzymają dostęp do najbardziej wyrafinowanych technologii.

Władze uczelni w obecności parlamentarzystów, samorządowców i przedsiębiorców uroczyście otworzyli nowo wybudowaną halę laboratoryjną, w której  zainstalowano pierwszą aparaturę.

Niech Region Świętokrzyski będzie znany nie tylko z walorów krajobrazowych, zdrowej żywności, świetnych uzdrowisk, ale także z najnowszych technologii, zaawansowanej automatyki,  przyjaznej dla pacjenta medycyny, wykorzystania zielonej energii, energooszczędnych materiałów i wydajnego przemysłu. W ciągu bardzo krótkiego czasu stworzona została koncepcja, zbudowano jej podwaliny i zaawansowano działania mogące trwale zmienić Politechnikę i Region. Niech pociąg z napisem rozwój i innowacja toczy się coraz szybciej – mówi prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Dzięki projektowi Uczelnia będzie mogła liczyć na lepszą współpracę z biznesem, będzie to impuls dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim. Naukowcy będą prowadzić badania miedzy innymi nad sztuczną inteligencją, innowacyjnym modelowaniem 3D, automatyzacją procesów w przemyśle czy nanotechnologią.

 

Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego to projekt realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską i finansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. W ramach projektu na terenie kampusu Uczelni powstaje 14 nowoczesnych laboratoriów badawczych. Łącznie realizacja projektu będzie kosztowała ponad 75 mln zł, ok. 67 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

Wystąpienie rektora