Dodatkowe pieniądze na GUM

Dodatkowe pieniądze na GUM

Jest przełom w sprawie budowy laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Zarząd województwa świętokrzyskiego zdecydował o zwiększeniu finansowania budowy kampusu o ponad 25 mln zł. Dodatkowe pieniądze umożliwią szybkie rozpoczęcie inwestycji przez firmę Anna-Bud z podkieleckiej Bilczy.

Nowym prezesem Głównego Urzędu Miar został profesor Jacek Semaniak. Zastąpił na tym stanowisku odwołanego Radosława Wiśniewskiego.

W Warszawie podpisano już nową umowę między prezesem GUM, przedstawicielami zarządu województwa oraz rektorem Politechniki Świętokrzyskiej, która razem z GUM wchodzi w skład konsorcjum, które ma w przyszłości współpracować z przemysłem. W podpisaniu nowego dokumentu uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii.

Kampus GUM będzie miejscem, gdzie spotykać się będą nie tylko środowiska badawcze i naukowe, ale również przedstawiciele przemysłu oraz biznesu. W tym miejscu wspierana będzie także wynalazczość i innowacyjność oraz prowadzona działalność dydaktyczna. We współpracy z Politechniką Świętokrzyską ma stać się centrum polskiej metrologii – laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową na najwyższym poziomie, kampus zapewni także profesjonalną bazę dydaktyczną dla naukowców z kraju z zagranicy, wspierając w ten sposób wynalazczość i innowacyjność.

Laboratoria GUM to także nowe miejsca pracy dla kadry laboratoryjnej, technicznej i naukowców, to również szansa na zatrzymanie niepokojącego zjawiska „drenażu mózgów” – odpływu z naszego regionu młodych, wykształconych ludzi.

fot. Sebastian Margalski