Elektroniczny dyplom

Elektroniczny dyplom

Politechnika Świętokrzyska podpisała umowę ze spółką Billon Digital Services z grupy kapitałowej Billon na świadczenie usługi cyfrowych dyplomów. Absolwenci uczelni otrzymają odporne na fałszerstwa, cyfrowe kopie dokumentów poświadczających ukończenie studiów, przechowywane w systemie blockchain. To pierwszy przypadek wykorzystania blockchaina do zarządzania dokumentami na wyższej uczelni w Polsce.

Na mocy umowy Billon udostępni Politechnice Świętokrzyskiej rozwiązanie do publikacji cyfrowych odwzorowań dyplomów w rozproszonej i zabezpieczonej kryptograficznie bazie danych blockchain. Po jego wdrożeniu każdy absolwent uczelni otrzyma oprócz papierowego dyplomu link do jego cyfrowej kopii zapisanej na blockchainie ora z unikalny kod pozwalający na jej odczytanie.

Rozwiązanie Billon oferuje bezpieczeństwo i wygodę korzystania z cyfrowych dokumentów zarówno dla uczelni, absolwentów, jak i wszystkich osób zainteresowanych ich autentycznością. Administracja uczelni może w ciągu kilku sekund zapisać plik PDF w postaci danych rozproszonych na blockchainie. Studenci będą mogli pobrać plik w dowolnym czasie i miejscu na swój komputer lub urządzenie mobilne i przesłać go potencjalnemu pracodawcy. Ten z kolei będzie w stanie szybko zweryfikować autentyczność dyplomu na stronie politechniki, potwierdzając kompetencje jego posiadacza. Rozwiązanie umożliwia na weryfikację wykształcenia absolwenta w pełni cyfrowo, bez konieczności korzystania z papierowych dokumentów, co ma znaczenie w warunkach pandemii koronawirusa i konieczności ograniczenia fizycznych kontaktów.

Współpraca z branżą IT jest bardzo ważnym elementem rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej. Przedsięwzięcie realizowane z Billon umożliwi publikację dyplomów ukończenia studiów naszych studentów z wykorzystaniem cyfrowej technologii blockchain. Obecna pandemia spowodowała dynamiczny wzrost zainteresowania rozwiązaniami informatycznymi, a obieg dokumentów w postaci cyfrowej już w niedalekiej przyszłości stanie się powszechnym standardem – mówi profesor Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej

System rozwinięty przez Billon stanowi bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnych metod elektronicznego zarządzania poufnymi dokumentami i danymi studentów. W odróżnieniu od innych rozwiązań blockchainowych technologia Billona nie przechowuje w rozproszonej formie jedynie kryptograficznych odwołań do dokumentów (skrótów hashowych), a kompletne dokumenty. W trakcie publikacji ich treść podlega dekompozycji i rozproszeniu po węzłach blockchain, stając praktycznie niemożliwą do niepowołanego usunięcia bądź modyfikacji. Dyplom zapisany w strukturze blockchain może być pobrany i odczytany jedynie przez osobę dysponującą unikalnym kluczem.

Technologia blockchain rozwiązuje problem uczelni, studentów i potencjalnych pracodawców, zapobiegając oszustwom związanym z fałszowaniem dyplomów i stopni naukowych. Przechowywanie danych w całości w rozproszonym rejestrze zapewnia ich integralność i autentyczność, ograniczając koszty zapewnienia im bezpieczeństwa do minimum – mówi Andrzej Horoszczak, założyciel Billona i prezes zarządu Billon Digital Services.

Blockchain jako szyfrowana i rozproszona baza danych idealnie nadaje się do przechowywania w swojej strukturze wartościowych dokumentów, gwarantując ich autentyczność i zabezpieczając przed podrobieniem. Potencjał tej technologii został już dostrzeżony przez wiele prestiżowych uczelni na świecie, które opracowały pierwsze wdrożenia, wydając swoim absolwentom zapisane na blockchainie cyfrowe kopie dyplomów. Również na forum Unii Europejskiej – w raporcie opracowanym na zlecenie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej – uwierzytelnianie dokumentów zostało wskazane jako jedno z czterech najważniejszych zastosowań blockchaina.

Z zapisywania dokumentów w strukturze blockchain, co umożliwia technologia Billona, mogą też korzystać wystawcy innych świadectw zawodowych, certyfikatów, licencji, zaświadczeń i wszelkich innych cennych dokumentów. W Polsce do firm i instytucji, które stosują blockchain Billona do przechowywania i publikowania dokumentów, należą już Biuro Informacji Kredytowej, Tauron, Syneriz oraz Polska Sekcja IEEE.

Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia. Ponad 70 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Politechniki i Polskiej Akademii Nauk) posiada pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych.

Studenci na co dzień uczą się w doskonale wyposażonych laboratoriach pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Ogromne inwestycje w bazę laboratoryjną spowodowały, że Uczelnia znalazła się w gronie najlepiej wyposażonych uczelni w kraju, a nawet w Europie, jeśli chodzi o aparaturę badawczą.


Billon Digital Services buduje w pełni cyfrowe relacje między firmami i instytucjami publicznymi a ich klientami. Jako jedna z pierwszych firm na świecie zapisujemy wrażliwe dane w technologii rozproszonego rejestru (distributed ledger technology – DLT), gwarantując ich najwyższy poziom bezpieczeństwa i odporność na niepowołane zmiany. Stosowany przez nas protokół blockchain zapisuje nie tylko sumy hashowe, ale całe dokumenty, eliminując konieczność korzystania z kosztownych serwerów i kopii zapasowych. Nasze rozwiązania spełniają wymogi RODO i trwałego nośnika informacji, stanowiąc jedyną zgodną z regulacjami cyfrową alternatywę dla papieru.

Billon Digital Services wdraża swoje rozwiązania do zarządzania dokumentami na blockchainie w sektorze bankowym, energetycznym oraz edukacyjnym. W 2018 r. firma wygrała brytyjską nagrodę The Europas dla najlepszego biznesowego projektu blockchain. W 2019 r. na dokończenie rozwoju i komercjalizację swojego rozwiązania otrzymała 2 mln euro z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Billon Digital Services jest częścią grupy kapitałowej Billon Group.

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com