HORYZONT 2020 – Seminarium 16-01-2019

HORYZONT 2020 – Seminarium 16-01-2019

W dniu 16 stycznia 2019 r., w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki, odbyło się Seminarium pt. „Znajdź swoją ścieżkę w Horyzoncie 2020. Fundusze Komisji Europejskiej dla nauki i biznesu.
Organizatorami spotkania byli: Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT), Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej – Region Wschodni (RPK).

Podczas seminarium przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej – mgr Michał Marszałowicz przedstawił Program HORYZONT 2020 jako źródło finansowania projektów w zakresie badań i innowacji. Omówił granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), projekty stypendialne dla młodych i doświadczonych naukowców a także działania H2020 dedykowane innowacyjnym przedsiębiorcom.

O aktualnych możliwościach udziału w ramach obszaru: „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” mówiła dr Maria Śmietanka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Przedstawiła ona m.in. aktualne informacje na temat konkursów w programie H2020 oraz warunki uczestnictwa w konkursach. Pani mgr Aneta Maszewska z KPK PB UE zaprezentowała aktualne możliwości udziału w ramach obszaru: „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” oraz program w nowym okresie programowania na lata 2021 – 2027 Horyzont Europa. Co nas czeka w nowym programie ramowym UE?

Odbyły się także konsultacje indywidualne z ekspertami KPK i RPK.

Uczestnicy seminarium otrzymają prezentacje ze spotkania na podane adresy e-mail.

Osoby zainteresowane tematyką poruszaną podczas seminarium zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu projektów badawczo – rozwojowych PŚk, w budynku A, pok. 18 c, tel. 41/34 24 192