HORYZONT 2020 – Seminarium 16-01-2019

HORYZONT 2020 – Seminarium 16-01-2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium p.t.:

Znajdź swoją ścieżkę w Horyzoncie 2020.
Fundusze Komisji Europejskiej dla nauki i biznesu

Termin:

16 stycznia 2019 r. (środa)

Organizatorzy:

Politechnika Świętokrzyska

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej – Region Wschodni (RPK)

Miejsce:

Sala Klubu Studenckiego na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce,  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, (wejście od ul Studenckiej)

Porządek spotkania:

 10:45 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 11:10 Powitanie

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, Politechnika Świętokrzyska

11:10 – 11:40 Program HORYZONT 2020 jako źródło finansowania projektów w zakresie badań
i innowacji
– mgr Michał Marszałowicz, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

  • Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC)
  • Projekty stypendialne dla młodych i doświadczonych naukowców
  • Działania H2020 dedykowane innowacyjnym przedsiębiorcom

11:40 – 12:10 Aktualne możliwości udziału w ramach obszaru: „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” – dr Maria Śmietanka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

  • Informacje na temat konkursów w programie H2020
  • Warunki uczestnictwa w konkursach

12:10 – 12:25 Przerwa

12:25 – 12:55 Aktualne możliwości udziału w ramach obszaru: „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” –  mgr Aneta Maszewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

  • Informacje na temat konkursów w programie H2020
  • Warunki uczestnictwa w konkursach

12:55 – 13:15 Horyzont Europa. Co nas czeka w nowym programie ramowym UE? – mgr Aneta Maszewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

13:15 – 14:15 Konsultacje indywidualne z ekspertami KPK i RPK

Bliższe informacje w Dziale projektów badawczo – rozwojowych Politechniki Świętokrzyskiej, w budynku A, pok. 18c, tel. 41/ 34 24 192