Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Nowy rok i nowe wyzwania. Na Politechnice Świętokrzyskiej oficjalnie zabrzmiało Gaudeamus igitur. Do akademickich auli wróciło sześć i pół tysiąca studentów. To rok szczególny, bo w życie wchodzi nowa ustawa o szkolnictwie wyższym.

Tak zwana konstytucja dla nauki ma zbudować pomost pomiędzy nauką a gospodarką i dać szansę uczelniom, które stawiają na jakość kształcenia. Dzięki nowej ustawie wiele decyzji pozostanie w gestii samych uczelni, zwiększy się też ich autonomia.

W zwiększeniu współpracy między uczelnią a jednostkami przemysłowymi pomóc ma projekt CENWIS. W ramach programu wybudowanych zostanie sześć nowych laboratoriów, kolejnych sześć zostanie zmodernizowanych i wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukową. Na realizację inwestycji uczelnia otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dofinansowanie w wysokości 67 milionów złotych. Uczelnia wiąże duże nadzieję z budową „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar” – nowoczesnej jednostki badawczej dokonującej pomiarów przemysłowych. Wartość obu projektów to prawie 280 milionów złotych.

Dodatkowe wsparcie dla Politechniki Świętokrzyskiej zapowiedział także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, przekazując uczelni obligacje skarbowe na prawie 30 milionów złotych.

Rektor Wiesław Trąmpczyński podkreślił, że już wyraźnie wzrosła liczba realizowanych w Politechnice naukowych projektów badawczych. Na niektórych wydziałach nawet o 30 proc.

W tym roku na Politechnice Świętokrzyskiej studenci będą mogli wybrać 4 nowe specjalności: Modelowanie informacji o budynku, Teleinformatyka, Inżynieria proekologiczna i Komputerowe systemy sterowania i pomiarów. Ponadto uruchomione zostają studia w języku angielskim na dwóch wydziałach – Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Elektrotechniki Automatyki i Informatyki.

Wystąpienie inauguracyjne

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 – całość