Rakietowe innowacje

Rakietowe innowacje

Młodzi naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej z pomysłem na innowacyjny układ sterowania do rakiet. Na badania i prototyp dostali milion siedemset tysięcy złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

To dopiero wstępne symulacje-mówi dr Łukasz Nocoń, autor innowacyjnego projektu. Badania nad projektem to praca zespołowa. Cztery osoby z dużym doświadczeniem i świeżym spojrzeniem – tłumaczy.

Nowy układ sterowania to rozwiązanie niewykorzystywane dotąd w żadnych polskich rakietach. Sterowany wektor ciągu daje nieograniczone możliwości kierowania pociskiem. Ma jeszcze jedną zaletę. Osiąga zdecydowanie większa prędkość w początkowej fazie lotu. Nowa technika sterowania być może znajdzie zastosowanie w nowych rakietach produkowanych przez skarżyskie Mesko. Rozmowy wciąż trwają.

Wstępne symulacje są obiecujące, mamy nadzieję , projekt uda się sfinalizować we współpracy ze skarżyskim zakładami – mówi prof. Zbigniew Koruba, prorektor Politechniki Świętokrzyskiej

Skarżyskie zakłady mają wyprodukować 1300 Pirat rakiet oraz 420 mechanizmów startowych dla polskiej armii. Kontrakt na miliard złotych to największe zamówienie ostatnich lat.Politechnika Świętokrzyska otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu z programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – Konkurs Młodych Naukowców”.

Projekt pt.: Innowacyjny układ wykonawczy sterowania kierunkiem wektora ciągu silnika rakietowego będzie realizowany zgodnie z umową nr DOB-2P/03/04/2018 w latach 2018-2021.

Kierownik projektu – dr inż. Łukasz Nocoń,  Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Członkowie zespołu badawczego: mgr inż. Marta Grzyb, dr inż. Łukasz Nowakowski, mgr inż. Piotr Szmidt

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie demonstratora układu wykonawczego sterowania pociskiem rakietowym. Planowany do wykonania układ wykonawczy sterowania będzie wpływał na zmianę kierunku wektora ciągu silnika rakietowego.

Wartość dofinansowania na realizację projektu wyniesie 1 734 600 zł.