Kieruki kształcenia

cze
04

Energetyka

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: geometria i grafika inżynierska, mechanika techniczna, termodynamika techniczna, mechanika płynów, materiałoznawstwo, elektrotechnika, instalacje elektryczne, technika wysokich napięć, przesyłanie energii elektrycznej, maszyny elektryczne, energoelektronika, podstawy automatyki, podstawy metrologii, podstawy projektowania, energetyka odnawialna i [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
04

Elektrotechnika

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: automatyka elektronika przemysłowa i energoelektronika komputerowe systemy pomiarowe przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: geometria i grafika inżynierska, systemy CAD w układach mechatronicznych, teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, elektroenergetyka, energoelektronika, gospodarka elektroenergetyczna, [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
04

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: rysunek techniczny i podstawy CAD, elektrotechnika, maszyny elektryczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne i zabezpieczeniowe, mechanika techniczna, układy elektroniczne, układy cyfrowe, elementy i układy automatyki, programowanie sterowników przemysłowych, mikroprocesorowe układy sterowania, aplikacje [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
04

Budownictwo

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres budownictwo ogólne W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych. Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: geologia, geometria wykreślna i rysunek techniczny, geodezja, mechanika teoretyczna, podstawy projektowania architektonicznego, mechanika budowli, fundamentowanie, technologia [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
04

Architektura

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 4-letnie (8 semestrów – w tym jeden semestr praktyki zawodowej) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia praktyk: praktyki inwentaryzacyjno-architektonicznej, praktyki urbanistycznej, pleneru rysunkowo-malarskiego, praktyki zawodowej. Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: historia architektury i urbanistyki, [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content