Kieruki kształcenia

cze
05

Transport

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym logistyka i spedycja transport samochodowy Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: bezpieczeństwo transportu samochodowego, diagnostyka pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego, inteligentna infrastruktura transportu drogowego, logistyka międzynarodowa, materiały [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
05

Mechanika i budowa maszyn

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo inżynieria wzornictwa przemysłowego komputerowe wspomaganie wytwarzania komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe samochody i ciągniki systemy CAD/CAE urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne uzbrojenie i techniki informatyczne Wybrane [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
05

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: bezpieczeństwo pracy i transportu inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego przemysłowe systemy bezpieczeństwa kryminologia i kryminalistyka Wybrane przykładowe przedmioty, które obejmuje program studiów aspekty prawne dotyczące obrotu materiałami koncesjonowanymi, badania środków płatniczych i dokumentów, bezpieczeństwo systemów i instalacji przesyłowych, bezpieczeństwo [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
05

Informatyka przemysłowa

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: programowanie procesów technologicznych komputerowe systemy przemysłowe Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: administracja systemami komputerowymi, aplikacje komputerowe w pracy inżyniera, bazodanowe aplikacje internetowe, bazy danych, język skryptowy, komputerowe pomiary wielkości geometrycznych, komputerowe wspomaganie inżynierii odwrotnej, komputerowe wspomaganie [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
05

Automatyka i robotyka

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: automatyka przemysłowa automatyka maszyn i procesów komputerowe systemy sterowania i pomiarów Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: aplikacje internetowe i mobilne w sterowaniu i monitorowaniu procesów, automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC, budowa i programowanie robotów, [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
05

Odnawialne źródła energii

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: podstawy systemu OZE, budownictwo i fizyka budowli, sieci i instalacje sanitarne, spalanie biomasy, kotłownie na biomasę, instalacje z pompami ciepła, wentylacja i klimatyzacja, podstawy energetyki słonecznej, energetyka wiatrowa, systemy instalacji fotowoltaicznych, małe [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
05

Inżynieria środowiska

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: sieci i instalacje sanitarne zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: budownictwo i konstrukcje inżynierskie, wodociągi, systemy kanalizacyjne, miernictwo cieplno-przepływowe, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, instalacje gazowe, technologie przetwarzania biomasy, inżynieria wodna, [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
04

Geodezja i kartografia

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera W czasie trwania studiów pierwszego stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne – studenci są zobowiązani do odbycia sześciomiesięcznej praktyki. Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: geomatyka, techniki pomiarowe w geodezji, geodezja 1-4, komputerowe obliczenia geodezyjne, technologie informacyjne, rachunek [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
04

Teleinformatyka

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: wprowadzenie do teleinformatyki, programowanie w języku C, C++, Python, Java, algorytmy i złożoność obliczeniowa, algorytmy kryptograficzne, technologie informacyjne, techniki obliczeniowe, podstawy techniki cyfrowej, system operacyjny Linux, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, sieci bezprzewodowe, [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
cze
04

Informatyka

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: systemy informacyjne grafika komputerowa teleinformatyka Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów: układy arytmetyczno-logiczne, programowanie mikrokontrolerów, podstawy programowania, programowanie w języku C, obiektowe, współbieżne, w języku Python, algorytmy i struktury danych, algorytmy grafiki komputerowej, architektura systemów komputerowych, bazy [...]
Utworzył Miłosz | Kieruki kształcenia
Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content