Kierunki przyszłości

Kierunki przyszłości

Politechnika Świętokrzyska stawia na rozwój zawodów przyszłości. Kandydaci na studia mają do wyboru szeroką ofertę kształcenia. Mogą wybierać z takich kierunków jak elektromobilność, teleinformatyka, odnawialne źródła energii, inżynieria danych, teleinformatyka czy inżynieria środków transportu. Każdego roku uruchamiane są nowoczesne specjalności takie jak: modelowanie informacji o budynkach (BIM), inżynieria proekologiczna i komputerowe systemy sterowania i pomiarów. Od zeszłego roku można studiować na kierunku automatyka i elektrotechnika przemysłowa.

Uruchomienie nowych kierunków studiów poprzedziły konsultacje z przedsiębiorcami i ekspertami od rynku pracy. Aktualnie obserwujemy duże zmiany w gospodarce, o dobrą posadę będzie trudniej. Jestem przekonany, że umiejętności i wiedza, które zdobędą studenci w trakcie nauki, zwiększą ich szanse na rynku pracy i otworzą szeroko drzwi do zawodowej kariery – podkreśla Prof. Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Studenci na co dzień uczą się w doskonale wyposażonych laboratoriach pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Ogromne inwestycje w bazę laboratoryjną spowodowały, że Uczelnia znalazła się w gronie najlepiej wyposażonych uczelni w kraju, a nawet w Europie, jeśli chodzi o aparaturę badawczą.

Od wielu lat Politechnika stawia na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre kontakty z środowiskiem biznesowym sprawiają, że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Potwierdzają to badania prowadzone przez uczelnię wśród absolwentów – ponad 95 % procent ankietowanych znajduje zatrudnienie tuż po ukończeniu studiów.

 

Poznaj pełną ofertę kształcenia

 


 

dołącz do nas!