Pełna lista kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

  • 1 Budownictwo: * budowa dróg * konstrukcje budowlane * mosty (tylko studia stacjonarne) * technologia i organizacja budownictwa * modelowanie informacji o budynku BIM (tylko studia stacjonarne)
  • 2 Elektrotechnika: * automatyka * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • 3 Informatyka: * grafika komputerowa * systemy informacyjne
  • 4 Inżynieria Środowiska: * sieci i instalacje sanitarne (#Sieci i Instalacje Sanitarne; #Woda, Ścieki i Odpady), * ogrzewnictwo i wentylacja (#Ogrzewnictwo i Wentylacja; #Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii)
  • 5 Automatyka i Robotyka: * automatyka przemysłowa (AP) * komputerowe systemy sterowania i pomiarów (KSSiP)
  • 6 Mechanika i Budowa Maszyn: * eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych (EMdPSM) * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo (IMMIS) * inżynieria wzornictwa przemysłowego (IWP) * komputerowe wspomaganie wytwarzania (KWW) * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe (KWTLiP) * samochody i ciągniki (SiC) * systemy CAD/CAE (CAD/CAE) * urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne (UHiP) * uzbrojenie i techniki informatyczne (UiTI)
  • 7 Inżynieria Środków Transportu: * eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym (EiZwTD) * logistyka i spedycja (LiS) * transport samochodowy (TS)
  • 8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu (tylko studia stacjonarne) * inżynieria zarządzania * zarządzanie łańcuchem dostaw * zarządzanie przedsiębiorstwem