Inżynieria środków transportu

Inżynieria środków transportu

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
bezpieczeństwo transportu samochodowego, diagnostyka pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego, inteligentna infrastruktura transportu drogowego, logistyka międzynarodowa, materiały kompozytowe w transporcie, metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego, napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu, ochrona środowiska w transporcie, paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie, pojazdy autonomiczne, pojazdy elektryczne i hybrydowe, prawo transportowe, przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym, spedycja, sterowanie i zarządzanie w systemach transportu, systemy teleinformatyczne w transporcie, technologia przewozów drogowych, ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie, wycena pojazdów samochodowych i kosztorysowanie napraw.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii środków transportu drogowego, analizy systemów transportowych, ekonomiki transportu, prawa transportowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych oraz a także zaplecza motoryzacji. Kształcenie ukierunkowane jest głównie na transport samochodowy, który w naszym kraju ma ponad 85 procentowy udział w transporcie towarów (tonażu). Szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Zgodnie z istniejącymi trendami absolwenci posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu, inteligentnych systemów transportowych i inżynierii ruchu drogowego oraz napędów alternatywnych i pojazdów autonomicznych. Są przygotowani do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu logistyki i spedycji, mają przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych oraz serwisach diagnostyczno-obsługowych i naprawczych samochodów.

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy

zdobycie wysokich kompetencji zawodowych, cenionych u pracodawców.

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
bezpieczeństwo transportu samochodowego, diagnostyka pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego, inteligentna infrastruktura transportu drogowego, logistyka międzynarodowa, materiały kompozytowe w transporcie, metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego, napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu, ochrona środowiska w transporcie, paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie, pojazdy autonomiczne, pojazdy elektryczne i hybrydowe, prawo transportowe, przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym, spedycja, sterowanie i zarządzanie w systemach transportu, systemy teleinformatyczne w transporcie, technologia przewozów drogowych, ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie, wycena pojazdów samochodowych i kosztorysowanie napraw.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego rozwiązywania zadań w zakresie organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi. Znają wymagania formalnoprawne i techniczne niezbędne dla utworzenia małej firmy transportowej i potrafią taką firmą zarządzać. Podejmując pracę w dużych i średnich firmach, są przygotowani do wdrażania postępu technicznego w tych firmach, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych i systemów teleinformatycznych do zarządzania firmą i flotą pojazdów oraz dzięki znajomości nowoczesnej aparatury diagnostycznej i obsługowo-naprawczej dla pojazdów samochodowych. Potrafią wykorzystać metody i modele matematyczne do modelowania i optymalizacji zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem oraz eksploatacją systemu transportowego. Potrafią, przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z analizą efektywności ekonomicznej działania systemu logistycznego, integrować wiedzę z dziedziny logistyki, ekonomiki transportu, zarządzania przedsiębiorstwem, eksploatacji środków transportu.

W programie studiów drugiego stopnia dla zakresu eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym, w planie studiów uwzględniono odpowiednią tematykę zajęć, by studenci mogli się ubiegać o zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (zgodny z wymaganiami UE), wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego. Jest on wymagany dla osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi w zakresie transportu osób lub rzeczy przez ustawodawstwo Unii Europejskiej.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii środków transportu drogowego, analizy systemów transportowych, ekonomiki transportu, prawa transportowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych oraz a także zaplecza motoryzacji. Kształcenie ukierunkowane jest głównie na transport samochodowy, który w naszym kraju ma ponad 85 procentowy udział w transporcie towarów (tonażu). Szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Zgodnie z istniejącymi trendami absolwenci posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu, inteligentnych systemów transportowych i inżynierii ruchu drogowego oraz napędów alternatywnych i pojazdów autonomicznych. Są przygotowani do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu logistyki i spedycji, mają przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych oraz serwisach diagnostyczno-obsługowych i naprawczych samochodów.

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego rozwiązywania zadań w zakresie organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi. Znają wymagania formalnoprawne i techniczne niezbędne dla utworzenia małej firmy transportowej i potrafią taką firmą zarządzać. Podejmując pracę w dużych i średnich firmach, są przygotowani do wdrażania postępu technicznego w tych firmach, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych i systemów teleinformatycznych do zarządzania firmą i flotą pojazdów oraz dzięki znajomości nowoczesnej aparatury diagnostycznej i obsługowo-naprawczej dla pojazdów samochodowych. Potrafią wykorzystać metody i modele matematyczne do modelowania i optymalizacji zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem oraz eksploatacją systemu transportowego. Potrafią, przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z analizą efektywności ekonomicznej działania systemu logistycznego, integrować wiedzę z dziedziny logistyki, ekonomiki transportu, zarządzania przedsiębiorstwem, eksploatacji środków transportu.

W programie studiów drugiego stopnia dla zakresu eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym, w planie studiów uwzględniono odpowiednią tematykę zajęć, by studenci mogli się ubiegać o zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (zgodny z wymaganiami UE), wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego. Jest on wymagany dla osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi w zakresie transportu osób lub rzeczy przez ustawodawstwo Unii Europejskiej.

Studenci Wydziału mają możliwość uczestniczenia w kursach kończących się uzyskaniem certyfikatów:

 • „Podstawy programowania i konfiguracji sterowników PLC”,
 • „SolidWorks CSWA”,
 • „SolidWorks CSWA-S”.