Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Do 28 lutego 2019 roku można nadsyłać zgłoszenia do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2017/18. Przedsięwzięcie po raz drugi organizują Kielecki Park Technologiczny i Politechnika Świętokrzyska.

W konkursie mogą wziąć udział studenci PŚk, wydziałów: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Konkurs dotyczy obronionych w roku akademickim 2017/1018 prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich z 10 obszarów, takich jak: inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, informatyka, mechatronika, transport, ekonomia, inżynieria produkcji, budownictwo, architektura. Do każdego z tych obszarów przydzielony zostanie partner. Od samego początku w projekt zaangażowała się firma Transition Technologies Psc, która jest partnerem w branży informatycznej. Trwają rozmowy z pozostałymi firmami. Tak jak w poprzedniej edycji, partnerzy przekażą nagrody – rzeczowe lub pieniężne. Każdy z nich będzie oceniał prace z punktu widzenia praktyka, a tym samym określi stopień przygotowania absolwenta do rozpoczęcia drogi zawodowej.

Prace w wersji elektronicznej (na płycie CD) z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do 28 lutego 2019 r. na adres Akademickiego Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, bud. C, pok. 3.32.

Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej gali, która planowana jest w maju.

Honorowy patronat: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce

Patronat medialny: Radio Kielce, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza Kielce, Tv Świętokrzyska.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy 

Tak było roku temu → https://bit.ly/2StN1eh