Laboratorium z akredytacją

Laboratorium z akredytacją

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych powstało w listopadzie 1998 roku. Powołanie laboratorium było odpowiedzią na zwiększające się potrzeby w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych opartych na systemach komputerowych, zarówno w zakresie realizacji samego pomiaru jak i opracowania wyników pomiarowych. Obecnie Laboratorium składa się z pięciu pracowni zajmujących się pomiarami współrzędnościowymi, pomiarami zarysu kształtu metodami zmian promienia, pomiarami struktury geometrycznej powierzchni metodami zarówno stykowymi jak i optycznymi oraz wzorcowaniem wzorców długości i ręcznych przyrządów pomiarowych. Wyposażone jest w nowoczesne przyrządy pomiarowe zapewniające wykonywanie pomiarów z niepewnością gwarantującą satysfakcję klientów.

W dniu 24.05.2019 r. laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji laboratorium wzorcującego Nr  AP 188 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania płytek wzorcowych klasy 0, 1, 2 o długości nominalnej 0,5 ÷ 100 mm metodą porównawczą za pomocą komparatora oraz suwmiarek o zakresie pomiarowym 0 ÷ 150 mm.