Projekt LIDER

Projekt LIDER

Projekt LIDER finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: „Mikroobróbka laserowa dla technologii różnoimiennych złączy adhezyjnych w układzie metal – tworzywo sztuczne, metal – ceramika i tworzywo sztuczne – ceramika

umowa LIDER/30/0170/L-8/16/NCBR/2017

Wartość projektu: 1 114 375,00 zł

kierownik projektu mgr inż. Szymon Tofil

projekt realizowany w latach 2018 – 2020


Celem projektu jest zbadanie zależności wpływu parametrów laserowego mikrostrukturyzowania powierzchni na właściwości złączy adhezyjnych. Badany będzie wpływ takich parametrów mikrostruktury jak kształt, wielkość oraz zagęszczenie jej pojedynczych elementów. Projekt przewiduje badanie złączy różnoimiennych w układach tworzywo sztuczne-metal, metal-ceramika i ceramika-tworzywo sztuczne z użyciem lub bez użycia materiału dodatkowego (kleju). Wynikiem projektu będzie opracowanie technologii wraz z dokumentacją techniczną. Przyczyni się to do oszczędności materiałów i zmniejszenie kosztów wytwarzanych produktów. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do tworzenia złączy jednoimiennych. W projekcie przewidziano wykonanie demonstratorów technologii.