Regionalne agendy naukowo – badawcze – konkurs NCBR

Regionalne agendy naukowo – badawcze – konkurs NCBR

 Nazwa Konkurs 1/4.1.2/2018

Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo – badawcze

Dla kogo? Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

–  jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum)

oraz

– jedno przedsiębiorstwo.

Na co? B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Termin naboru wniosków 15 marca – 15 maja 2018 r. (do godziny 16:00)

Konkurs podzielony na rundy. Konkurs przeznaczony wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim

Dofinansowanie Poziom dofinansowania:

1) dla przedsiębiorstw:

dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

 dla średniego przedsiębiorcy:

60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

 usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Inne ważne informacje o konkursie  

Ø Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Ø W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.

Ø Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.

Ø Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Ø Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizację prac przedwdrożeniowych – maksymalnie 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ø Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę;

10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;

70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

 

 

Wniosek powinien być złożony wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego

(link do systemu – aktywny od 15 marca 2018 r.

 

Strona z materiałami do pobrania dot. konkursu NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/

 

Więcej informacji i pomoc przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie:

Dział Projektów Badawczo – Rozwojowych

Politechniki Świętokrzyskiej

Budynek A, pok. 18c

tel. 41/ 34 24 192

e-mail: mskrzypczak@tu.kielce.pl

lub czlowiekowska@tu.kielce.pl