Warsztaty dla rzeczoznawców

Warsztaty dla rzeczoznawców

O problemach rzeczoznawstwa budowlanego rozmawiają w Kielcach uczestnicy naukowo-technicznej konferencji. Spotkanie ma charakter warsztatu i jest elementem doskonalenia zawodowego. Służy przekazywaniu i wymianie informacji oraz doświadczeń z zakresu wiedzy technicznej.

Dobry budowlany rzeczoznawca jest w stanie wykonać rzetelną ekspertyzę i wyciągnąć wiarygodne wnioski. Właśnie dlatego rzeczoznawstwo budowlane należy powierzyć specjalistom z doświadczeniem i niezbędnymi uprawnieniami. Organizatorami konferencji są PZITB Oddział w Kielcach oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.


 Cel Konferencji

Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo–Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i  trwałości obiektów budowlanych powoduje, że muszą być one kontrolowane w czasie projektowania, realizacji i eksploatacji. Szerzej powinien być także uwzględniany problem zrównoważonego rozwoju, a także innowacyjnych rozwiązań w zakresie wzmacniania istniejących konstrukcji, czy też metod badawczych. Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów zmienia sposób użytkowania lub ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonej awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie i pożary, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy szczególnie z zakresu: zastosowania nowych materiałów, programów obliczeniowych i metod badawczych, interpretacji uzyskiwanych wyników, prowadzenia monitoringu i diagnostyki, a także wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych oraz metod napraw i wzmacniania. Wszystko to powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry przygotowanej do podejmowania tych bardzo odpowiedzialnych zadań, a tym samym potrzebę współpracy i transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Tematyka warsztatów

  1. Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.
  2. Systemy monitoringów i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
  3. Oceny stanów technicznych, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.
  4. Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych, a także metody napraw i wzmacniania konstrukcji.
  5. Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego opracowania ekspertyzy.
  6. Przystosowanie obiektów wielkopłytowych do obecnych standardów technicznych.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia możecie znaleźć na www.rzeczoznawstwo2018.tu.kielce.pl