Aktualności | Strona 40 z 51 | Politechnika Świętokrzyska

Aktualności

Lut
14

Konkurs na najlepsze innowacje

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze innowacje o nagrodę NOVATOR 2016. Celem Konkursu NOVATOR, zainicjowanego przez SIPH w 2006 roku, jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego. Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego […]

Utworzył Daniel | Aktualności
Czytaj więcej
Lut
08

Kierunek transport z certyfikatem

Od roku akademickiego 2016/2017 plan studiów II stopnia na kierunku transport (specjalności: transport samochodowy, logistyka i spedycja) został zmodyfikowany tak, aby osoby które ukończą studia oraz dodatkowo 50 godzinny kurs spełnią wymogi pozwalające na zwolnienie ich z egzaminu państwowego, warunkującego uzyskanie certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym (Zarządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z […]

Utworzył Daniel | Aktualności
Czytaj więcej
Lut
07

Wynalazki na medal!

Znamy już najlepszych młodych wynalazców laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”! Student z Politechniki Świętokrzyskiej wśród zwycięzców. W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni z całej Polski nadesłano 90 rozwiązań. Komisja przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, osiem wyróżnień i siedem nagród specjalnych, które zostały ufundowane przez: Prezesa Urzędu Patentowego RP, […]

Utworzył Daniel | Aktualności . COWI
Czytaj więcej
Lut
02

Studia z biznesem

Pracodawcy będą mieli większy wpływ na to, co dzieje się na Politechnice Świętokrzyskiej: od dydaktyki po układanie programów studiów. W skład zespołu konsultacyjnego, który zostanie utworzony przy wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, wejdą przedsiębiorcy i pracownicy uczelni. To efekt współpracy PŚk z Kieleckim Parkiem Technologicznym. O konieczności dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców mówi się […]

Utworzył Daniel | Aktualności
Czytaj więcej
Sty
24

Jednym głosem

Nowy rozdział współpracy między Politechniką Świętokrzyską i Kieleckim Parkiem Technologicznym. Obie instytucje podpisały dziś umowę, która ma określać ramy wspólnych przedsięwzięć. Będą realizować projekty, ubiegać się o fundusze, wspierać studentów i absolwentów, wymieniać doświadczeniami i budować platformę środowiska akademickiego z przedsiębiorcami. Absolwenci politechniki tworzą aż 70 procent zespołów biznesowych, które funkcjonują dziś w Parku Technologicznym. Nie […]

Utworzył Daniel | Aktualności
Czytaj więcej