Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych

mar
02

Projekt TRAFFIC

Tytuł: „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych” Akronim: Traffic Kierownik Projektu B+R : dr inż. Radosław Belka Okres realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Wartość Projektu: 5 054 052,50 zł  Wartość dofinansowania: 3 554 372,50 zł Wartość dofinansowania PŚk: 1 304 852,50 zł Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs Szybka ścieżka […]

Czytaj więcej
lut
22

Projekt InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej z destruktem asfaltowym wytwarzanej w obniżonej temperaturze produkcji w technologii asfaltu spienianego wodą” Akronim: InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR Nr projektu: 0068/L-13/2022 Umowa Nr: LIDER13/0068/2022 Okres realizacji: 01.02.2023-31.01.2026 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 491 290,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 491 290,00 zł Kierownik projektu: dr inż. Mateusz […]

Czytaj więcej
sty
23

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Harmonogram naboru wniosków FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Ścieżka SMART Celem […]

Czytaj więcej
gru
27

LIDER XIV

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z […]

Czytaj więcej
gru
27

NEON II – konkurs NCBR i PKN ORLEN

Nazwa Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PKN ORLEN pn. NEON (II konkurs) Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić: Przedsiębiorstwa Jednostki naukowe Konsorcja składające się maksymalnie z 5 podmiotów Na co? o badania przemysłowe lub o eksperymentalne prace rozwojowe Organizator konkursu o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PKN ORLEN Zakres tematyczny Konkurs II dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii […]

Czytaj więcej
gru
20

Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

INFOSTRATEG – V konkurs na projekty zamawiane Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić konsorcja w skład których wchodzą: • jednostki naukowe lub przedsiębiorcy • podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru • maksymalnie 5 podmiotów. Na co? W konkursie mogą zostać dofinansowanie: • badania podstawowe • badania przemysłowe • […]

Czytaj więcej
paź
13

Innowacje cyfrowe – ostatni konkurs POIR 2022- Szybka Ścieżka w konsorcjum z przedsiębiorstwami

Nazwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe Dla kogo? ·      przedsiębiorstw, ·      konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów), ·      konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Na co? badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace […]

Czytaj więcej
wrz
22

HYDROSTRATEG-konkurs z NCBR do 31.10.2022

Trwa nabór wniosków do NCBR na I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy […]

Czytaj więcej
wrz
21

Nowy Program START 2023 z FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 31 października 2022r. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. […]

Czytaj więcej
maj
31

12 Konkurs NCBR z zakresu obronności

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBR z dniem 27 maja 2022 roku ogłosił Konkurs Nr 12/2022 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (dalej: „Konkurs Nr 12/2022”). Nabór wniosków dla Rundy 1 prowadzony będzie od 13 […]

Czytaj więcej