Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych

lip
06

Konkurs NCBiR – Gospostrateg

I KONKURSU NA PROJEKTY OTWARTE W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG   Wnioskodawca konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniające łącznie następujące warunki: grupa minimum trzech (3) i nie więcej niż pięciu (5) jednostek […]

Czytaj więcej
cze
26

Konkurs 1.2 RPO WŚ Projekty badawczo – rozwojowe

KONKURS nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Projekty Badawczo – Rozwojowe Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.07.2017 roku (do godziny 12:00) […]

Czytaj więcej
maj
15

Programy Interreg

Programy Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa umożliwiają współpracę z instytucjami z Unii Europejskiej, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. W dniu 9 maja 2017 r. w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie […]

Czytaj więcej
kw.
21

Program TEAM

Program TEAM, TEAM – TECH Konkurs nr 4/2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłoszony 20 kwietnia 2017 r. Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Ostateczny termin składania wniosków:  do 20 czerwca 2017 r. Cele Celem programu TEAM, TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez […]

Czytaj więcej