Edycje KSW

lut
06

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

NAJLEPSI STUDENCI-WYNALAZCY NAGRODZENI Poznaliśmy Laureatów XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Nagrodą główną w Konkursie jest prezentacja i promocja rozwiązań Laureatów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023 oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023. W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Edycje KSW
Czytaj więcej
lut
03

XII edycja KSW

Ogólnopolski Konkurs Student-WynalazcaAktualności O konkursie Edycje KSW Zgłoszenia do UPRP Opis projektu wynalazczego Własność przemysłowa Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych > Baza Wynalazków Politechniki Świętokrzyskiej > Baza Danych Studenckich Wynalazków > Wyszukiwarka wynalazków Espacenet Mają głód wiedzy i poszukują nowych rozwiązań. Two­rzą wynalazki, które uła­twiają nam życie. Politechnika Świętokrzyska kolejny raz nagrodziła studentów wynalazców. Konkurs [...]
Utworzył Miłosz | Aktualności . Edycje KSW
Czytaj więcej
lut
09

XI edycja KSW

Ogólnopolski Konkurs Student-WynalazcaAktualności O konkursie Edycje KSW Zgłoszenia do UPRP Opis projektu wynalazczego Własność przemysłowa Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych > Baza Wynalazków Politechniki Świętokrzyskiej > Baza Danych Studenckich Wynalazków > Wyszukiwarka wynalazków Espacenet NAJLEPSI STUDENCI-WYNALAZCY NAGRODZENI Chcą tłu­ma­czyć to, co nie­zro­zu­miałe. Odkry­wać to, co nie­znane. Poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na trudne pyta­nia, two­rzą wynalazki, które uła­twiają [...]
Utworzył Miłosz | Aktualności . Edycje KSW
Czytaj więcej
lut
06

X edycja KSW

Ogólnopolski Konkurs Student-WynalazcaAktualności O konkursie Edycje KSW Zgłoszenia do UPRP Opis projektu wynalazczego Własność przemysłowa Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych > Baza Wynalazków Politechniki Świętokrzyskiej > Baza Danych Studenckich Wynalazków > Wyszukiwarka wynalazków Espacenet Mają głód wiedzy i poszukują nowych rozwiązań. Ci z największą determinacją swoje pomysły wdrażają w życie. Politechnika Świętokrzyska kolejny raz nagrodziła [...]
Czytaj więcej
lut
06

IX edycja KSW

Ogólnopolski Konkurs Student-WynalazcaAktualności O konkursie Edycje KSW Zgłoszenia do UPRP Opis projektu wynalazczego Własność przemysłowa Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych > Baza Wynalazków Politechniki Świętokrzyskiej > Baza Danych Studenckich Wynalazków > Wyszukiwarka wynalazków Espacenet Poznaliśmy laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w [...]
Utworzył Miłosz | Aktualności . Edycje KSW
Czytaj więcej
lut
05

VIII edycja KSW

Ogólnopolski Konkurs Student-WynalazcaAktualności O konkursie Edycje KSW Zgłoszenia do UPRP Opis projektu wynalazczego Własność przemysłowa Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych > Baza Wynalazków Politechniki Świętokrzyskiej > Baza Danych Studenckich Wynalazków > Wyszukiwarka wynalazków Espacenet Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w [...]
Utworzył Miłosz | Edycje KSW
Czytaj więcej
lut
07

VII edycja KSW

Znamy już najlepszych młodych wynalazców laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”! Student z Politechniki Świętokrzyskiej wśród zwycięzców. W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni z całej Polski nadesłano 90 rozwiązań. Komisja przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, osiem wyróżnień i siedem nagród specjalnych, które zostały ufundowane przez: Prezesa Urzędu Patentowego RP, […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Edycje KSW
Czytaj więcej
mar
03

VI edycja KSW

LAUREACI Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej Politechnika Lubelska Michał Kwiatkowski, Piotr Terebun, Henryka Danuta Stryczewska, Joanna Pawłat, Jarosław Diatczyk Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva Nagroda specjalna Thailand Award for the Best International Invention Sposób i urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca Politechnika Lubelska Zbigniew […]

Utworzył Miłosz | Edycje KSW
Czytaj więcej
mar
03

V edycja KSW

LAUREACI Orteza dynamiczno-pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy Angela Andrzejewska, Tomasz Topoliński Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva Wykorzystanie panelu 14 autoprzeciwciał jako klasyfikatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej zespołu Downa oparte o analizę […]

Utworzył Miłosz | Edycje KSW
Czytaj więcej
mar
03

IV edycja KSW

LAUREACI Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem oraz Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem (Method for deposition of nanoparticles on solid substrates and surface covered by this method) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Igor […]

Utworzył Miłosz | Edycje KSW
Czytaj więcej