Rekrutacja na studia niestacjonarne – semestr zimowy 2018/2019


Wydział Budownictwa i Architektury

wbia

Studia niestacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek
 • Budownictwo 1
 • Budownictwo 1

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

weaii

Studia niestacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek
 • Elektrotechnika 2
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Energetyka
 • Informatyka 3
 • Elektrotechnika 2
 • Informatyka 3

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

wisgie

Studia niestacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska 4
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Inżynieria Środowiska 4

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

wmibm

Studia niestacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek
 • Automatyka i Robotyka 5
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Mechanika i Budowa Maszyn 6
 • Transport 7
 • Automatyka i Robotyka 5
 • Mechanika i Budowa Maszyn 6
 • Transport 7

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

wzimk

Studia niestacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek
 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8
 • Ekonomia
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8

 • 1 Budownictwo: * budowa dróg * konstrukcje budowlane * mosty (tylko studia stacjonarne) * technologia i organizacja budownictwa
 • 2 Elektrotechnika: * automatyka * elektroenergetyka (tylko studia stacjonarne) * elektronika i telekomunikacja (tylko studia stacjonarne) * elektronika przemysłowa i energoelektronika * komputerowe systemy pomiarowe * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • 3 Informatyka: * grafika komputerowa * systemy informacyjne
 • 4 Inżynieria Środowiska: * ogrzewnictwo i wentylacja * sieci i instalacje sanitarne (tylko studia stacjonarne) * zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • 5 Automatyka i Robotyka: * automatyka przemysłowa * sterowanie obiektami mobilnymi
 • 6 Mechanika i Budowa Maszyn: * CAD/CAE (tylko studia stacjonarne) * eksploatacja i logistyka * eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo * komputerowe wspomaganie wytwarzania * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe * samochody i ciągniki * uzbrojenie i techniki informatyczne
 • 7 Transport: * logistyka i spedycja * transport samochodowy
 • 8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu (tylko studia stacjonarne) * inżynieria zarządzania * zarządzanie łańcuchem dostaw * zarządzanie przedsiębiorstwem