Pełna lista kierunków kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Wydział Budownictwa i Architektury

I stopień

Kierunek
 • budownictwo

II stopień

Kierunek
 • Budownictwo 1

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

I stopień

Kierunek
 • Elektrotechnika

 • Informatyka

II stopień

Kierunek
 • Elektrotechnika

 • Informatyka

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

I stopień

Kierunek
 • Geodezja i Kartografia

 • Inżynieria Środowiska

 • Odnawialne Źródła Energii

II stopień

Kierunek
 • Geodezja i Kartografia

 • Inżynieria Środowiska 4

 • Odnawialne Źródła Energii

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

I stopień

Kierunek
 • Automatyka i Robotyka

 • Inżynieria Bezpieczeństwa

 • Mechanika i Budowa Maszyn

 • Transport

II stopień

Kierunek
 • Automatyka i Robotyka 5

 • Mechanika i Budowa Maszyn 6

 • Transport 7

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

I stopień

Kierunek
 • Ekonomia

 • Logistyka

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

II stopień

Kierunek
 • Ekonomia

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8

 • 1 Budownictwo: * budowa dróg * konstrukcje budowlane * mosty (tylko studia stacjonarne) * technologia i organizacja budownictwa * modelowanie informacji o budynku BIM (tylko studia stacjonarne)
 • 2 Elektrotechnika: * automatyka * elektroenergetyka (tylko studia stacjonarne) * elektronika przemysłowa i energoelektronika * komputerowe systemy pomiarowe * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • 3 Informatyka: * grafika komputerowa * systemy informacyjne
 • 4 Inżynieria Środowiska: * sieci i instalacje sanitarne (#Sieci i Instalacje Sanitarne; #Woda, Ścieki i Odpady), * ogrzewnictwo i wentylacja (#Ogrzewnictwo i Wentylacja; #Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii)
 • 5 Automatyka i Robotyka: * automatyka przemysłowa * sterowanie obiektami mobilnymi
 • 6 Mechanika i Budowa Maszyn: * CAD/CAE (tylko studia stacjonarne) * eksploatacja i logistyka * eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo * komputerowe wspomaganie wytwarzania * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe * samochody i ciągniki * uzbrojenie i techniki informatyczne
 • 7 Transport: * logistyka i spedycja * transport samochodowy * eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • 8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu (tylko studia stacjonarne) * inżynieria zarządzania * zarządzanie łańcuchem dostaw * zarządzanie przedsiębiorstwem