Pełna lista kierunków kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Wydział Budownictwa i Architektury

pierwszy stopień

Budownictwo

drugi stopień

Budownictwo 1

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

pierwszy stopień

Elektrotechnika

Informatyka

drugi stopień

Elektrotechnika

Informatyka

* Rozpoczęcie prowadzenia studiów na kierunku nastąpi pod warunkiem uzyskania pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ich utworzenie

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

pierwszy stopień

Geodezja i Kartografia

Inżynieria Środowiska

Odnawialne Źródła Energii

drugi stopień

Geodezja i Kartografia

Inżynieria Środowiska 4

Odnawialne Źródła Energii

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

pierwszy stopień

Automatyka i Robotyka

Informatyka Przemysłowa

Inżynieria Środków Transportu

Mechanika i Budowa Maszyn

drugi stopień

Automatyka i Robotyka 5

Inżynieria Środków Transportu 6

Mechanika i Budowa Maszyn 7

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

pierwszy stopień

Ekonomia

Inżynieria Danych

Logistyka

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

drugi stopień

Ekonomia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8

  • 1 Budownictwo: * budowa dróg * konstrukcje budowlane * mosty (tylko studia stacjonarne) * technologia i organizacja budownictwa * modelowanie informacji o budynku BIM (tylko studia stacjonarne)
  • 2 Elektrotechnika: * automatyka * przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • 3 Informatyka: * grafika komputerowa * systemy informacyjne
  • 4 Inżynieria Środowiska: * sieci i instalacje sanitarne (#Sieci i Instalacje Sanitarne; #Woda, Ścieki i Odpady), * ogrzewnictwo i wentylacja (#Ogrzewnictwo i Wentylacja; #Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii)
  • 5 Automatyka i Robotyka: * automatyka przemysłowa * sterowanie obiektami mobilnymi
  • 6 Mechanika i Budowa Maszyn: * CAD/CAE (tylko studia stacjonarne) * eksploatacja i logistyka * eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych * inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo * komputerowe wspomaganie wytwarzania * komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe * samochody i ciągniki * uzbrojenie i techniki informatyczne
  • 7 Inżynieria Środków Transportu: * logistyka i spedycja * transport samochodowy * eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
  • 8 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: * informatyka w zarządzaniu i modelowaniu (tylko studia stacjonarne) * inżynieria zarządzania * zarządzanie łańcuchem dostaw * zarządzanie przedsiębiorstwem