Zajęcia w IV SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 2 października 2021 r., – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 DPŚk (pierwsza sobota)
  • 13 listopada 2021 r.,
  • 11 grudnia 2021 r.,
  • 8 stycznia 2022 r. – Zakończenie semestru IV – rozdanie dyplomów

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

wykład Liczą się wszyscy – Ty też się liczysz dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk
warsztat Od rachmistrza spisowego do analityka dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk
warsztat Grawitacja – czyli dlaczego możemy chodzić dr inż. Jarosław Rolek
warsztat Świat z drewna, czyli las wokół nas dr inż. Edyta Spychał
warsztat Mosty bez barier dr inż. Marcin Graba
warsztat Wizyta haseł na siłowni dr inż. Aleksandra Sikora
warsztat Magia dźwięku dr inż. Mariusz Ginter
mgr inż. Marcin Pochopień
warsztat Tajemnice mapy mgr inż. Teresa Front-Dąbrowska
warsztat Milimetr to nie metr – czym można zmierzyć odległość mgr inż. Anna Michałek
warsztat Powietrze, którym oddychamy mgr inż. Robert Kowalik
warsztat Haft matematyczny mgr inż. Barbara Łukawska

 

Plan zajęć  TOK I (grupy: 1, 2, 3, 4, 5) podczas IV semestru zimowego 2021/2022 

 

Plan-IV-tok I

Plan zajęć TOK II (grupy: 6, 7, 8, 9, 10) podczas IV semestru letniego 2021/2022

Plan-IV-tok II

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na V semestr letni 2021/2022, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas IV semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr V) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w GRUDNIU 2021 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na IV semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów V semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać maila na adres aduda@tu.kielce.pl zawierającego:

  • Imię i nazwisko rodzica
  • tel. kontaktowy rodzica
  • mail rodzica
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek dziecka
  • data urodzenia dziecka

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.