Zajęcia I SEMESTRU ZIMOWEGO 2018/2019 rozpoczęły się zaraz po wakacjach.  W zajęciach uczestniczyło 220 małych studentów. Zjazdy były w soboty, raz w miesiącu. Zajęcia podczas zjazdów odbywały się przez cztery kolejne miesiące od października 2018 roku.

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 13 października 2018 r.,
  • 10 listopada 2018 r.,
  • 8 grudnia 2018 r.,
  • 12 stycznia 2019 r.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat, ale w zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem i wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Tematy wykładów Prowadzący   
„Początki nauki i techniki” prof. dr hab. Andrzej Okniński
„Na tropie Cezara” dr inż. Barbara Łukawska
Tematy warsztatów Prowadzący   
„Wielka rodzina pierwiastków” prof. dr hab. Andrzej Okniński
„Zaszyfrowana wiadomość” dr inż. Barbara Łukawska
„Programowanie może być przyjemne” mgr inż. Karol Wieczorek
„Mały inżynier w chemicznym świecie” mgr inż. Aleksandra Sałata,
mgr inż. Joanna Muszyńska
„Zobaczyć ciepło” mgr inż. Mariola Starzomska
„Ziemia widziana oczami satelity” mgr inż. Szymon Sobura
„Baczność!, Spocznij! – jak rozkazywać komputerowi” mgr inż. Daniel Kaczmarski
„Od Amatora do Konstruktora” mgr inż. Urszula Janus-Gałkiewicz
„Jak wytresować komputer” dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk
„Rzeźba z metalu” dr inż. Łukasz Nowakowski

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas I semestru zimowego 2018/2019 


 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.