Zajęcia w VII SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW:

  • 11 marca 2023 r., – Rozpoczęcie semestru VII 
  • 15 kwietnia 2023 r.
  • 13 maja 2023 r.,
  • 17 czerwca 2023 r. – Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2022/2023 DPŚk

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

wykład Jak wzbić się w przestworza mgr inż. Robert Kowalik
warsztaty Pomiary parametrów środowiska mgr Wojciech Wolak
warsztaty Ciekawostki ze świata reologii dr inż. Beata Jaworska–Jóźwiak
warsztaty Mali detektywi na tropie dr inż. Dominik Dudek
warsztaty Tajniki pomiarów dr inż. Katarzyna Rutdczyńska-Wdowiak,
dr inż. Katarzyna Ciosk
warsztaty Meblujemy przestrzeń mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz,
mgr Maciej Detka
warsztaty ABC młodego architekta dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś,
dr inż. arch. Angelika Chyb
warsztaty Budownictwo ludowe dr Krzysztof Karbownik
warsztaty Zabawa z mikroskopem i probówką dr inż. Renata Stoińska,
mgr inż. Monika Metryka-Telka
warsztaty Siły w budownictwie dr inż. Katarzyna Kubicka
warsztaty Chemiczni czarodzieje mgr inż. Robert Kowalik, mgr Wiktoria Sidło

 

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas VII semestru letniego 2022/2023


Plan VII sem 2022-2023

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na VIII semestr zimowy 2023/2024, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas VII semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr VIII) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w LIPCU 2023 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na VI semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów VIII semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać zgłoszenie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE na LISTĘ REZERWOWĄ

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.