Zajęcia Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej odbywają się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wykłady i warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia organizowane w ramach projektu DPŚk  odpłatne.

Aby zgłosić dziecko do udziału w zajęciach DPŚk, należy wypełnić formularz. Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza online i postępowanie wg instrukcji oraz e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. Szczegóły w zakładce REJESTRACJA na zajęcia DPŚk  lub po zakończeniu rekrutacji dodatkowej, zgłosić dziecko za pomocą dedykowanego formularza na listę rezerwową kolejnego semestru.

w kolejnym  VIII semestrze zimowym 2023/2024 przewidziano udział 250 uczestników

Po dokonaniu rejestracji dziecka, prosimy o uiszczenie opłaty za uczestnictwo dziecka w zajęciach DPŚk,
w łącznej kwocie
400 zł (za semestr) w nieprzekraczalnym terminie

  • za VIII semestr – opłata do 30 czerwca 2023 r. – dla dzieci chcących kontynuować naukę, po zaliczeniu VII semestru
  • za VIII semestr – opłata do 31 lipca 2023 r. w przypadku dzieci przyjętych na VIII semestr podczas rekrutacji dodatkowej

Potwierdzenie dokonania opłaty KONIECZNIE proszę przesłać mailem na adres aduda@tu.kielce.pl)

Jest to swego rodzaju gwarancja udziału dziecka w zajęciach DPŚk.

Kwota 400stanowi całkowity koszt związany z udziałem dziecka w zajęciach w danym semestrze.

Numer rachunku do wpłat: PL 45 1240 2092 9022 1102 0304 0009  
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
np. (
tytułem: DPŚk, opłata 400 zł – VIII* semestr, imię, nazwisko i pesel dziecka)

* właściwy nr semestru

UWAGA!

  1. Zgłoszenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej zostanie przeniesione na Listę Uczestników, w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.
    O wypełnieniu Listy Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.
  2. Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie, spowoduje skreślenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach, później niż na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona opłata nie będzie zwracana.