Zajęcia VIII SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024 rozpoczęły się zaraz po wakacjach.  W zajęciach uczestniczyło 250 małych studentów. Zjazdy były w soboty, raz w miesiącu. Zajęcia podczas zjazdów odbywały się przez cztery kolejne miesiące od października 2023 r. do stycznia 2024 roku.

Zajęcia w VIII SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/2024 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 14 października 2023 r., – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 DPŚk
  • 18 listopada 2023 r., (trzecia sobota z uwagi na Narodowe Święto Niepodległości)
  • 9 grudnia 2023 r.,
  • 13 stycznia 2024 r. – Zakończenie semestru VIII – rozdanie dyplomów

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Wykład Promieniowanie – X mgr inż. Damian Bańkowski
warsztaty Warsztat młodego architekta dr inż. arch. Małgorzata Wijas
warsztaty Sterowanie hydrauliczne mgr inż. Paweł Szczygieł
warsztaty Mali detektywi na tropie 2 dr inż. Dominik Dudek
warsztaty Ewolucja w informatyce dr inż. Katarzyna Poczęta
warsztaty Rzeźba w metalu dr inż. Mateusz Broniś
warsztaty W krainie geodezji – czyli to, co nas otacza mgr inż. Marcin Gil
warsztaty Odkrywcy zabytków dr Krzysztof Karbownik
warsztaty Czarodziejski ołówek mgr Wiktoria Sidło, mgr inż. Monika Metryka-Telka
warsztaty Logistyka wokół nas inż. Stępień Małgorzata, inż. Rybak Aleksandra, inż. Ślusarczyk Paulina
warsztaty Co się kryje w środku? mgr inż. Damian Bańkowski

 

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas VIII semestru zimowego 2023/2024

PLAN-VIII sem 2023-2024

 


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły zgłosić się na zajęcia podczas bieżącego semestru w trakcie trwania Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów bieżącego semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać zgłoszenie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE na LISTĘ REZERWOWĄ

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.