Zajęcia w IX SEMESTRZE LETNIM 2023/2024 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 9 marca 2024 r., – Rozpoczęcie semestru IX 
  • 13 kwietnia 2024 r., 
  • 11 maja 2024 r.,
  • 8 czerwca 2024 r. – Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2023/2024 DPŚk

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Lista uczestników obowiązującego semestru jest dostępna w zakładce UCZESTNICY

Wykład Metal pod lupą mgr inż. Paweł Szczygieł
warsztaty Kartografia dla małych odkrywców mgr inż. Paweł Frąckiewicz
warsztaty Samopodobieństwo w praktyce mgr inż. Mateusz Rudnik
warsztaty Zabawa mechanicznym Poliburkiem Piotr Tkaczewski
warsztaty Drgania konstrukcji dr inż. Katarzyna Nowak
warsztaty Podstawy szyfrowania Przemysław Bzymek
warsztaty Mikroskopia optyczna mgr inż. Damian Bańkowski
warsztaty Wśród wieżowców Karol Mitręga
warsztaty Bajkowe budownictwo dr. inż. Paulina Kostrzewa-Demczuk
warsztaty Miasto/dzielnica marzeń dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś,
dr inż. arch. Angelika Chyb
warsztaty Wpuszczony w kanał mgr inż. Robert Kowalik

 

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas IX semestru letniego 2024/2025

 

PLAN-IX semestr letni 2023/2024

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na X semestr zimowy 2024/2025, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas IX semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr X) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w LIPCU 2024 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca..


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na IX semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów X semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać zgłoszenie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE na LISTĘ REZERWOWĄ

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.