Zajęcia w X SEMESTRZE ZIMOWYM 2024/2025 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 12 października 2024 r., – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 DPŚk
  • 16 listopada 2024 r.,
  • 14 grudnia 2024 r.,
  • 11 stycznia 2025 r. – Zakończenie semestru X – rozdanie dyplomów

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas X semestru zimowego 2024/2025

 

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na XI semestr letni 2024/2025, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas X semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr XI) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w GRUDNIU 2024 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na X semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów XI semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać zgłoszenie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE na LISTĘ REZERWOWĄ

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.