Zajęcia w V SEMESTRZE LETNIM 2021/2022 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 12 marca 2022 r., – Rozpoczęcie semestru V 
  • 9 kwietnia 2022 r., 
  • 14 maja 2022 r.,
  • 11 czerwca 2022 r. – Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2021/2022 DPŚk

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Wykład Czarodziej przestrzeni – jak używać drukarki 3D mgr inż. Paweł Szczygieł
warsztaty Ogranicza nas tylko wyobraźnia – drukujemy 3D mgr inż. Paweł Szczygieł
warsztaty Zróbmy sobie prąd dr inż. Jarosław Rolek
warsztaty Susza w przyrodzie mgr inż. Szymon Sobura
warsztaty Świetlna wiadomość dr inż. Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak
warsztaty Znaczenie wody w życiu człowieka mgr inż. Monika Metryka-Telka
warsztaty Elektryzujące warsztaty dr inż. Katarzyna Ciosk,
dr inż. Mariusz Ginter
warsztaty Dokąd płynie brudna woda? mgr inż. Robert Kowalik
warsztaty Energia ze słońca mgr inż. Beata Galiszewska
warsztaty Magia Światła dr hab. Sebastian Różowicz, prof. PŚk,
mgr inż. Mariusz Deląg
warsztaty Drogi bez końca mgr inż. Karolina Janus,
mgr inż. Małgorzata Durlej

 

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas V semestru letniego 2021/2022

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na VI semestr zimowy 2022/20232, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas V semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr VI) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w LIPCU 2022 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.

 


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na V semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów VI semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać zgłoszenie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

ZGŁOSZENIE na LISTĘ REZERWOWĄ

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.