Zajęcia w XIII SEMESTRZE LETNIM 2025/2026 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 14 marca 2026 r., – Rozpoczęcie semestru XIII 
  • 11 kwietnia 2026 r., 
  • 9 maja 2026 r.,
  • 13 czerwca 2026 r. – Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2025/2026 DPŚk

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas XIII semestru letniego 2025/2026

 

 

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na XIV semestr zimowy 2026/2027, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas XIII semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr XIV) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w CZERWCU 2026 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.

 


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na XIII semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów XIV semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać zgłoszenie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE na LISTĘ REZERWOWĄ

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.