„WZOROWY STUDENT Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej”

Przed zajęciami …

 • Sprawdza datę zjazdu, godzinę i plan zajęć;
 • Pamięta o spakowaniu do plecaka DPŚk na zajęcia długopisu, zeszytu, kredek, identyfikatora i indeksu;
 • Przychodzi na zajęcia 30 min, wcześniej, aby spokojnie podpisać listę obecności i zająć miejsce;
 • Podczas warsztatów zajmuje miejsca najbliżej wykładowcy/zgodnie z poleceniem wykładowcy;
 • Podczas wykładów zajmuje miejsca oznaczone numerem swojej grupy – ostatnie rzędy zostawia dla rodziców/opiekunów;
 • Aktywnie uczestniczy w warsztatach;
 • Na czas zajęć wyłącza sygnał dźwiękowy urządzeń elektronicznych;
 • Pilnie słucha wykładów;
 • Wykonuje polecenia wykładowców, prowadzących warsztaty, czy opiekuna grupy;
 • Jest kulturalny i życzliwy w stosunku do opiekuna grupy, jak i pozostałych uczestników;
 • Prezentuje wraz z grupą swój projekt warsztatowy;
 • Pilnie słucha prezentacji innych grup;
 • Gdy chce o coś zapytać podnosi rękę i czeka na udzielenie głosu;
 • Gdy musi skorzystać z toalety zgłasza potrzebę opiekunowi grupy, idzie do WC z Przewodnikiem/Pomocnikiem;
 • Nie wychodzi z sali przed zakończeniem zajęć;
 • Dba o porządek w miejscu zajęć;
 • Na koniec spotkania odbiera zaliczenie w postaci stempla do indeksu.

 

UWAGA:

1. Z uwagi na bardzo dużo nowych, najmłodszych dzieci, które dołączą do grona studentów VI semestru DPŚk – grupy zostały „przemeblowane”, tzn. że mógł ulec zmianie nr grupy, do której dziecko przypisane było poprzednio.

 2. Uwaga, na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, nie ma możliwości przenoszenia dzieci do innej grupy, tym bardziej nie będzie takiej możliwości w dniu rozpoczęcia zajęć! 

 

Lista studentów VII semestru letniego 2022/2023
układ w porządku alfabetycznym (stan na dzień:
24 lutego 2023 r.)


Lista studentów – VII semestr letni 2022/2023

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.