Zajęcia w XIV SEMESTRZE ZIMOWYM 2026/2027 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW:

  • 10 października 2026 r., – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2024/2025 DPŚk
  • 14 listopada 2026 r.,
  • 12 grudnia 2026 r.,
  • 9 stycznia 2027 r. – Zakończenie semestru XIV – rozdanie dyplomów

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas XIV semestru zimowego 2026/2027

 

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na XV semestr letni 2026/2027, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas XIV semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr XV) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w STYCZNIU 2027 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na XIV semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów XV semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać zgłoszenie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE na LISTĘ REZERWOWĄ

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.