Zajęcia w VI SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 DPŚk

TERMINY ZJAZDÓW (druga sobota miesiąca):

  • 8 października 2022 r., – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 DPŚk
  • 19 listopada 2022 r.,
  • 10 grudnia 2022 r.,
  • 14 stycznia 2023 r. – Zakończenie semestru VI – rozdanie dyplomów

Ważna kwestią jest samodzielny powrót starszych dzieci do domu po zakończonych zajęciach.
Aby dziecko mogło samo wracać do domu, niezbędne jest dostarczenie specjalnego oświadczenia/zgody, które musi być podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na liście uczestników zaznaczone są dzieci, których oświadczenie zostało dostarczone. Bez takiego oświadczenia, dziecko po zajęciach MUSI być odebrane przez rodzica.

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-15 lat. W zajęciach warsztatowych, dzieci  uczestniczą w grupach  max. 25 os. w zbliżonym wieku. W wykładach zaś uczestniczą wszyscy studenci razem, a wykładom mogą przysłuchiwać się również chętni rodzice/opiekunowie.

wykład dr inż. Barbara Łukawska Gwiezdna przygoda
warsztaty mgr inż. Paweł Szczygieł Teoria mechanizmów
warsztaty mgr inż. Monika Metryka-Telka BHP w sytuacjach zagrożenia
warsztaty mgr inż. Robert Kowalik Pojazdy napędzane energią odnawialną
warsztaty mgr inż. Kinga Saternus Czego nie wiecie o konstrukcjach
warsztaty dr inż. Katarzyna Nowak Buduj z nami
dr inż. Agnieszka Dudzik
warsztaty dr inż. Robert Molasy Ratownictwo wodne dla najmłodszych
warsztaty dr Małgorzata Błasiak Astronomia
warsztaty dr inż. Jarosław Rolek Sztuka origami
warsztaty dr inż. Mariusz Ginter Moc elektromagnetyzmu
mgr inż. Marcin Pochopień
warsztaty mgr inż. Marta Styś-Maniara Z czym to się je?

 

Plan zajęć dla poszczególnych grup podczas VI semestru zimowego 2022/2023

Jeżeli przewidywana liczba uczestników na VII semestr letni 2022/2023, zostanie wyczerpana przez potwierdzenie kontynuacji nauki przez dzieci, uczestniczące w zajęciach podczas VI semestru – rekrutacji uzupełniającej (na semestr VII) nie będzie.
Jeśli nie wszystkie przewidywane miejsca zostaną wykorzystane, to w GRUDNIU 2022 r. zostanie ogłoszona Rekrutacja Uzupełniająca.

 


Dzieci, które dotąd nie uczestniczyły w zajęciach DPŚk, a nie zdążyły się zgłosić na VI semestr podczas Rekrutacji Uzupełniającej, można zapisać na LISTĘ REZERWOWĄ, z której (w kolejności zgłoszeń) dzieci będą przenoszone na Listę Zgłoszeniową, a po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zasilą wolne miejsca na Liście Uczestników, czyli małych studentów VII semestru DPŚk.

W celu zapisania dziecka na LISTĘ REZERWOWĄ, należy wysłać zgłoszenie za pomocą poniższego formularza elektronicznego:

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE na LISTĘ REZERWOWĄ

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.